LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS VALDE

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS valde ievēlēta 2019.gada 23.februārī notikušajā biedru pilnsapulcē. (Protokols pieejams šeit)

2020.gada 6. augustā stājās spēkā Uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 6-24/77213, ar kuru veikti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā par izmaiņām izpildinstitūcijas (amatpersonu) sastāvā. AKTUĀLAIS LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS VALDES SASTĀVS:

ILGA VITĀLE (Liepāja)
OLGA JESSE (Daugavpils)
MĀRA KRAULE (Ventspils)
ILZE GARDA (Rīga)
VALTERS KALVIS VITTE (Dobele)
INESE LITVINA (Dobele)

Valdes priekšsēdētāja ILZE GARDA

LVS vecākā padomniece AINA BALAŠKO

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS konsultatīvā padome

(apstiprināta no 2016. gada): Dace Šulmane, Artjoms Medvedevs, Mihaels Galmeisters, Māra Andrejeva, Uve Trilličs, Edgars Vērsis, Sibilla Veģe.


LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS STATŪTI ŠEITIestāšanās LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBĀ

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona, kura atbalsta LVS statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.


Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.


PIETEIKUMA FORMA PIEEJAMA ŠEIT
Rīgas Vācu kultūras biedrības valde

Valdes locekle, priekšsēdētāja Dace Šulmane


Valdes locekļi: Pauls Boitmanis, Aina Edīte Balaško, Ilze Garda, Aija Jaundžeikare


Kā iestāties Rīgas Vācu kultūras biedrībā?

STATŪTI ŠEIT