LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS VALDE

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS valde ievēlēta 2019.gada 23.februārī notikušajā biedru pilnsapulcē. (Protokols pieejams šeit)

PIEZĪME: Uzņēmumu Reģistrā izmaiņas tiek reģistrētas 2020.gada augustā (kavēšanās notikusi tehnisku un ģimenes apstākļu dēļ. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām).

ILGA VITĀLE (Liepāja)
OLGA JESSE (Daugavpils)
MĀRA KRAULE (Ventspils)
ILZE GARDA (Rīga)
VALTERS KALVIS VITTE (Dobele)
INESE LITVINA (Dobele)

Valdes priekšsēdētāja ILZE GARDA

LVS vecākā padomniece AINA BALAŠKO

LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS konsultatīvā padome

(apstiprināta no 2016. gada): Dace Šulmane, Artjoms Medvedevs, Mihaels Galmeisters, Māra Andrejeva, Uve Trilličs, Edgars Vērsis, Sibilla Veģe.


LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS STATŪTI ŠEITIestāšanās LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBĀ

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona, kura atbalsta LVS statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.


Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.


PIETEIKUMA FORMA PIEEJAMA ŠEIT