Vācu tradīcijas. Pavasaris. Vasara. Rudens. Ziema

"Vācu biedrība" Liepājā projekta "Vācu tradīcijas. Pavasaris. Vasara. Rudens. Ziema“ ietvaros organizē vācu tradīciju vakaru "ZIEMA"


Diena ir tik priecīga

Rīgas Vācu kultūras biedrības ZIEMAS dziesmu un sarunu kopsaiets


Pašizaugsme bagātina vācu kultūras biedrības dažādās pilsētās!

Šā gada 15. novembrī Latvijas Radio 4. programmā izskanēja G.Ruško veidotais tradicionālais mazākumtautību radio raidījums


Vai Kurzemes katls bija „par traukiem”?!

Oktobrī LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA projekta “Vai Kurzemes katls bija „par traukiem”?!” ietvaros aktīvi rosījusies Ventspilī un Kandavā. Kopumā aptuveni 50 skolēni (latviešu un mazākumtautību)


Vēsture ir CILVĒKI!

Aicinām ieskatīties projekta “Vai Kurzemes katls bija „par traukiem”?!” videostāstu “Vēsture ir CILVĒKI!"


Vēstures injekciju

Mēs paspējām!" Tāds moto caurauda Rīgas Vācu kultūras biedrības īstenoto „Vēstures injekciju” ciklu jauniešiem „Viņi izdarīja un izcīnīja. Es cienu un sargāšu.”” Kāpēc?


Sveicam Māru Krauli ar un viņas vadīto Puzes mazpulku ar saņemto balvu

Vācu biedrību kopiena Latvijā vienmēr priecājas un atzinīgi vērtē Ventspils Vācu kultūras biedrības aktivitātes


Ventspils Vācu kultūras biedrības aktīvā projektu darbība 2021. gadā

Ventspils Vācu kultūras biedrība 2021.gadā īsteno vairākus projektus, kurus


Intervija ar Dobeles Vācu kultūras biedrības senākajiem biedriem – Vandu un Andreju

Domās, ceļojot pa Vācu biedrībām Latvijā, iegriezos Dobelē. Bieži esmu tikusies ar šīs biedrības dalībniekiem


Kandavas jaunatnei - valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”

Jau 2020.gadā Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāle veiksmīgi iesāka sadarbību ar pilsētas skolām


Izstāde “Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā”

16. oktobrī, noslēdzot projektu „Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā“, tika atklāta izstāde par Dobeles novada muižām


Dabaszinātņu īsfilmu piedāvājums vācu valodas apguvei

Bādenes Virtembergas vides izglītības biedrība sadarbībā ar Gētes institūtu ir izveidojuši brīnišķīgu filmu kanālu visiem


Noticis 20. vācu mazākumtautību forums Baltijā

No 1. līdz 3. oktobrim Rīgā norisinājās jau 20. vācu mazākumtautību forums Baltijā. Forums pulcē vācu mazākumtautību biedrību vadītājus


Pēdējo 30 gadu mazākumtautību politikas apskats

Šī gada 28. oktobrī Vācu biedrība (Deutsche Gesellschaft e.V.) organizēja zinātnisku tiešsaistes konferenci


Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā

Šodien 16.10.2021 tika atklāta izstāde par Dobeles novada muižām.


Viņi izdarīja un izcīnija. Es cienu un sargāšu.

Aicinām Tevi skolēnu brīvlaikā pavadīt trīs vērtīgas dienas projektā


Māra Kraule

Mans uzdevums šajās vēstkopās ir intervēt cilvēkus, kas Vācu biedrību kustībā darbojas ilgāku laika periodu


Vācu tradīcijas. Pavasaris. Vasara. Rudens. Ziema

"Vācu biedrība" Liepājā projekta "Vācu tradīcijas. Pavasaris. Vasara. Rudens. Ziema“


Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!

Rīgas Vācu kultūras biedrība jau ilggadēji nodarbojas ar demokrātiskās izpratnes veicināšanu jaunatnē. Projekta "Jauniešu valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”"


LVS noslēgusi sadarbības memorandu ar Valmieras muzeju

Ar lielu prieku ziņojam, ka 9. septembrī, Rīgā parakstīts Latvijas Vācu savienības un Valmieras muzeja sadarbības memorands


LVS dalība starptautiskā konferencē Vīsbādenē

No 22. līdz 24. septembrim Vīsbādenē notika 2. starptautiskā konference “Heimatvertriebene und Heimatverbliebene – Zwei Seiten einer Medaille” (No dzimtenes izraidītie un dzimtenē palikušie – vienas monētas divas puses)


Uz pareizām sliedēm

RUDENĪ NOTIKS JAUNIEŠU PROJEKTS RĪGAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM


Sirsnīgi sveicam Ainu Balaško ar Īpašo Atzinības rakstu

2021. gada 14. augusta Latvijas Mazākumtautību festivāls “Zeme zied” Jelgavā


Saruna ar Taisiju Hristoļubovu

Ar Taisiju Hristoļubovu no Liepājas esmu tikusies ļoti bieži: Vācu biedrību vadītāju forumos


Latvijas Vācu savienības stratēģija 2021. – 2024.

No 30. jūlija līdz 1. augustam LVS un vācu biedrību pārstāvji tikās Kandavā


Ventspils Vācu kultūras biedrības projekts Fotowettbewerb “Deutsche Spuren in Kurland entdecken”

Fotokonkursā „Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē“ aicinām piedalīties


Kalender 2022 Lebendige Gutshöfe gestern und heute. Muižas vakar un šodien

Projektu atbalsta Vācijas Iekšlietu ministrija un ir paredzēts kalendārā ievietot informāciju par 12 muižām


Drošība un siltums

Realizējot projektu laika posmā 01.04.2021.-30.07.2021. "Drošība un siltums"


Projekts "Dot attīstībai = Attīstīt dodot!" atvēsina ar svaigām IDEJĀM!

Š.g. 12. jūlijā tika sperts jauns solis Rīgas Vācu kultūras biedrības identitātes un ilgtermiņa attīstības stiprināšanā.


Pass Auf! (Sargi sevi!)

Norisinājies Rīgas Vācu kultūras biedrības sezonas pasākums Pass Auf! (Sargi sevi!)


Vācu tradīciju vakars "Vasara" 7.jūlijā tiešsaistē

Vācu biedrība Liepāja projekta “Vācu tradīcijas. Pavasaris. Vasara. Rudens. Ziema” ietvaros aicina draugus


Ventspils vācu kultūras biedrības aktuālie projekti

Ventspils Vācu kultūras biedrība 2021.gadā īstenos vairākus projektus, kurus finansiāli


Pieteikšanās Vasaras vācu tradīciju tiešsaistes vakaram

Kopā būšana un tradīciju kopšana ir viens no centrālajiem mazākumtautību uzdevumiem un gribas teikt arī – priekiem.


Sveicam Rīgas Vācu kultūras biedrību ar finansējumu kapacitātes stiprināšanai!

Rīgas Vācu kultūras biedrības ilggadīgais darbs un pakāpeniskā darbības uzlabošana ir augstu


Projekts „Uz pareizām sliedēm“

Saulkrastu un Zvejniekciema skolēniem 2021.gada vasaras sākumā bija iespēja iepazīties ar Rīgas Vācu kultūras biedrību projektā “Uz pareizām sliedēm”!


Latvijas Vācu savienības darbība NVO interešu aizstāvības jomā

Latvijas Vācu savienība projekta “Latvijas Vācu savienības kapacitātes stiprināšana – ilgtspēja un kompetence” ietvaros


Uz pareizām sliedēm

Rīgas Vācu kultūras biedrība 2021. gada jūnijā AICINA Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 5. - 8.klašu audzēkņus


Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā

Dobeles Vācu kultūras biedrība piedalījās izsludinātajā Zemgales Plānošanas reģiona


Helderlīnam 250 – pieejams Tartu jubilejas koncerta ieraksts

2020. gada 20. martā tika atzīmēta Frīdriha Helderlīna 250. gada diena. Pretēji plānotajam, viņa piemiņas dienas koncerts Tartu pilsētā


LVS semināru cikls jauniešiem “Digital 2021”

Darbs ar jauniešiem un jauniešu darbs biedrībās vienmēr bijis īpaši nozīmīgs gan biedrībās, gan Latvijas Vācu savienībā.


Pieejami konferences “Baltija un svešas varas” video ieraksti

2020. gada nogalē, no 20. līdz 22. novembrim, Darmštates Vācbaltu namā norisinājās Mare Balticum un Dītriha A. Lēbera


Piesakies tiešsaistes darbnīcai - Sociālā uzņēmējdarbība un brīvprātīgo iesaiste biedrību darbā

Jau drīz, 27. maijā plkst 14.00, notiks projekta „LVS kapacitātes stiprināšana – ilgstspēja un kompetence“


Aicinām piedalīties vācu tradīciju vakarā „Pavasaris“

„Vācu biedrība“ Liepājā ielūdz visu vācu kultūras biedrību pārstāvjus un interesentus piedalīties vācu tradīciju


Aicinām pieteikties prezentāciju autorus vācu tradīciju vakaram

Ielūdzam visu Latvijas vācu kultūras biedrību pārstāvjus piedalīties vācu tradīciju vakaros


Izaugsmes prakses cikls Cēsīs “Spert soli nākotnei

Notiks “Izaugsmes prakses cikls Cēsīs “Spert soli nākotnei”” 2021.gada aprīlī un maijā.


Kandavā - vienmēr “Tieši un laikā!”

Aprīlī turpinās Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāles īstenotais projekts skolēniem “Izaugsmes prakses cikls Kandavā “Tieši un laikā!””.


Saruna ar Ritu Minkeviču

Pēc iestāšanās Ventspils Vācu kultūras biedrībā es iepazinos ar Ritu Minkeviču, Liepājas Vācu kopienas “Keim” priekšsēdētāju.


Nedaudz smalki un manierīgi - intervija ar Ainu Balaško

Esam lepni, ka ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) Facebook un Instagram profilā Mind_Netz projekta “Sievietes vācu mazākumtautībā”


Aicinām pieteikties tiešsaistes semināram “Iepazīstam biedrības no finanšu puses”

Kā jau vēstījām SIF atbalstītā projekta “Latvijas Vācu savienības kapacitātes stiprināšana – ilgtspēja un kompetence” ietvaros visiem biedrību biedriem


“Ko man nozīmē Eiropa?” - eseju konkurss jauniešiem

Aicinām piedalīties Vācijas - Baltijas jaunatnes fonda izsludinātajā eseju konkursā jauniešiem – “Ko man nozīmē Eiropa”


Latvijas Vācu savienības kapacitātes stiprināšana – ilgtspēja un kompetence

Lai gan 2021. gads turpinās Covid 19 zīmē, LVS un katrai no mūsu biedrībām tas var kļūt par gadu, kad atskatīties uz paveikto un vērst skatu nākotnē.


Kultūras ministrijas atbalsts vācu mazākumtautību organizācijām radošām idejām un izaugsmei

2020. gada nogalē reģionālie NVO centri guva Kultūras ministrijas atbalstu veicināt reģionu mazākumtautību organizāciju darbību.


Jaunieši praktizējas Rīgas Vācu kultūras biedrībā

2021.gada pavasaris Rīgas Vācu kultūras biedrībā (RVKB) un tās jaunajā Kandavas filiālē "Štempeļu telpa izaugsmei" ir iesācies darbīgi.


Vācu tautastērpu kolekcijas uzturēšana

RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBAS viens no kultūrmērķiem ir tradicionālo vācu tautastērpu kolekcijas uzturēšana.


Mazākumtautību kustību gars!

RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA īstenojusi aktivitāšu projektu tiešsaistē: Kustību un deju cikls "Mazākumtautību kustību gars!"


Apgūstam datorprasmes apmācību ciklā janvārī un februāri

Dobeles Vācu kultūras biedrībā 17.01.2021. sākās tiešsaistesapmācību pirmais cēliens MS Teams vidē par MS Office 365 sniegtajām iespējām.


Stratēģijas plānošana Dobelē ir sākusies

Sadarbībā ar biedrību ''Zemgales NVO Centrs'' Dobeles Vācu kultūras biedrībā februārī uzsākta stratēģijas plānošana platformā Teams ar eksperti Rasmu Pīpiķi no RA.DU.


2021. gada kalendārs par muižām

Ventspils Vācu kultūras biedrība 2020.gadā realizēja projektu “Kalender 2021. Lebendige Gutshöfe gestern und heute. Muižas vakar un šodien”.


Ēdienu gatavošanas darbnīca 2020

2020. gada nogalē Latvijas Vācu savienība ar Gētes Institūta Rīga finansiālu atbalstu īstenoja projektu “Ēdienu gatavošanas darbnīca 2020. Mēs gatavojam ar prieku- gatavojiet arī Jūs!“ Dalībnieki iepazina vācu, vācbaltiešu un latviešu ēdienu receptes.


Izglītojošs projekts bērniem “KINDERUNI”

Daugavpilī, biedrībā ERFOLG notika bērnu vācu valodas ziemas skola izglītojošā projekta bērniem “KINDERUNI” ietvaros, kas šoreiz notika digitālā formātā.


"Vācbaltieši Valmierā" ietvaros

2020.gada 16. un 18. decembrī vadīja Mg.hist. Liene Rokpelne (Valmieras muzeja vēsturniece, Latvijas Vācu savienības vēstniece


Weihnachtssingen - Ziemassvētku sadziedāšanās kopā ar Jöran Steinhauer

Latvijas Vācu savienība (LVS) aicina uz koncertu "Weihnachtssingen


Vēstures lekciju cikls "Vācbaltieši Valmierā"

Slaveni vācbaltieši - valmierieši - Jūlijs Vilhelms Alberts fon Ekarts


Christkind, komm in unser Haus!

Rīgas Vācu kultūras biedrības ZIEMAS dziesmu un sarunu cikls “Christkind, komm in unser Haus!”


Vācu un Latvijas virtuve

Sākot ar 15.oktobri līdz 5.novembrim norisināsies darbnīcas "Vācu un Latvijas virtuve"


Jauniešu demokrātiskās sadarbības plenērs

Rīgas vācu kultūras biedrība sadarbībā ar Biedrību pamatskolas "Rīdze"


Kas? Kur? Kad? Tēvzemē

Sekmīgi noritējis LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS īstenotais projekts "Kas? Kur? Kad? Tēvzemē"


Jauniešu demokrātiskās sadarbības plenērs

Pasākums 12 - 19 gadus veciem jauniešiem


Daudzveidība kā dāvana

Pasākumu Vielfalt als Gewinn (Daudzveidība kā dāvana) finansiāli


Video

Liepājas Vācu biedrībai sadarbojoties ar Kurzemes NVO centru


Tieši un laikā

Kandavā dzīvojošus Kandavas un


Schön und lecker

Šajā gadā biedrības darbnīcā


Macht hoch die Tür!

Pirmā Advente 2019.gada 1. decembrī


Kas? Kur? Kad? Tēvzemē

Aicina jauniešus vecumā no 12 - 19 gadiem


Uzzināt un dalīties jauniešu

2019.gada oktobrī sekmīgi īstenojusi jauniešu


Darbnīca MEIN RIGA

Jauno gidu radošā darbnīca MEIN RIGA


SIF projekts Kurzemnieku

SIF projekts Kurzemnieku kas?kur?kad?


Baltvāciešu mantojuma

Liepājā "Vācu biedrība" ielūdz uz semināru


Putekļaunā vēsture

Jūlijā sāktais jaunatnes projekts "PUTEKĻAINĀ VĒSTURE. KURZEMES VECIE


Liederfest 2019 Ventspils

Liederfest 2019 Ventspils jau šajā mēnesī mūs priecēs Ventspilī. Kur piedalīsies 11 kolektīvi.


Uzzināt un dalīties jauniešu

Aicinām latviešu un mazākumtautību jauniešus vecumā no 10 - 18 gadiem piedalīties projektā.


Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?

Aicina latviešu un mazākumtautību jauniešu vecumā no 10 - 19 gadiem piedalīties projektā


Putekļainā vēsture

“Vācu biedrība” Liepājā 01.07.2019. – 30.09.2019. īsteno projektu “Putekļainā vēsture. Kurzemes vecie ceļi”. Projektu finansiāli atbalsta BMI, Vācijas Federatīvā Republika.


Baltvāciešu mantojuma

"Vācu biedrība", kas darbību uzsāka pirms gada un kopj vācu tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu, 17.maijā


Iepazīstam vācu virtuvi

Ventspils vācu lkultūras biedrība realizē sadarbības projektu „Wir lernen deutsche Kueche kennen”


„Vienoti sportā“

2019.gada 7.aprīlī Rīgā jau 30. reizi norisinājās Latvijas Olimpiskās akadēmijas (LOA) rīkotie Latvijā


Daudzveidība kā dāvana

2019.gada 30. martā norisinājās tradicionālais RVKB pavasara pasākums. Šī gada temats bija “Vielfalt als Gewinn


Karnevāls "Kopā jautrāk"

Ikgadējais karnevāls, kas notiekas jau 4 gadu pēc kārtas Dobeles Vācu kultūras


Divās Pasaulēs

Divās Pasaulēs. 25 vācu stāsti. Vācu mazākumtautība iepazīstina ar sevi.


Ādas nieciņu paradīze

Rīgas Vācu kultūras biedrība jau tradicionāli Ziemsvētku laikā 2018.gada 12.decembrī organizēja darbnīcu Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības “Dace” rīkotajā pasākumā, kas norisinājās Rīgā - NVO namā (RD). Šajā gadā darbnīcā “Ādas nieciņu paradīze” tika izgatavoti Vācijā iecienīti noderīgi priekšmeti:


Vācu dziesmu ansamblim MORGENROT – jau 30?

2018. gada 1.decembris bija īpaša – jubilejas diena. Norisinājās Rīgas Vācu kultūras biedrības ziemas pasākums „Vācu dziesmu ansamblim MORGENROT – jau 30?