Latvijas Vācu savienības stratēģija 2021. – 2024.

Ievietots: 2021-08-31 , Latvijas vācu savienība
No 30. jūlija līdz 1. augustam LVS un vācu biedrību pārstāvji tikās Kandavā, lai stratēģijas plānošanas seminārā atskatītos uz iepriekš paveikto un iezīmētu virzienu nākajamiem 3 darbības gadiem. Šī tikšanās notika lielāka projekta “Latvijas Vācu savienības kapacitātes stiprināšana – ilgtspēja un kompetence” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.

Lai gan nereti šķiet, ka plānošana, stratēģijas izveide, vīzija un misija, ir termini un dokumenti, kuru labākā vieta, ir kādas atvilktnes tumšākajā stūrī, tomēr mūsu pieredze rāda, ka šādi plānošnas semināri, kuros nedaudz distancēti un ar mentora skatu no malas izvērtējam savu darbošanos un “asinām” savu biedrību profilu un darbības virzienus, ir ļoti būtiski. 2020. gadā Latvijas Vācu savienībai apritēja 30 gadu, kas ir nopietns darbības laiks, ir uzkrāta bagāta pieredze, iegūti daudzi sadarbības partneri un Savienība ir kļuvusi par būtisku spēlētāju Latvijas mazākumtautību biedrību kopainā.

Jau 2017. gadā biedrību vadītāji tikās plānošanas seminārā, kura rezultātā tika uzrakstīts LVS Stratēģiskais plāns 2017. – 2020. gadiem. Tagad bija pienācis laiks atskatīties un izvērtēt padarīto un, balstoties secinājumos, aktuālajā situācijā un biedrību un sabiedrības vajadzībās, radīt stratēģiju nākamajiem 3 gadiem.

Esam ļoti gandarīti, ka šajā tikšanā klātesoši bija pārstāvji no 7 biedrībām un tā varēja notikt Rīgas Vācu kultūras biedrības jaunajā Kandavas filiālē "Štempeļu telpa izaugsmei" un viesu namā Teikas. Saturisku atbalstu tiešsaistē sniedza organizāciju vadības eksperte Melānija Horenca – Pisanga no Vācijas. Līdzās izvērtēšanas un plānošanas darbam,bija paredzēts laiks arī aktīvai pieredžu apmaiņai biedrību starpā, kā arī neliela kultūras programma – izzinoša pastaiga pa Kandavu.

Izvērtējot paveikto pēdējos gados, secinājām, ka esam lielā mērā sasnieguši to, par ko pirms četriem gadiem, 2017. gadā, runājām un plānojām, par ko liels prieks. Arī nākamo trīs gadu stratēģija tematiski turpina iepriekšējo, kā galvenos mērķi izvirzot Latvijas Vācu savienības kā jumtorganizācijas stiprināšanu un koncentrēšanos uz tiešajām jumtorganizācijas funkcijām:
  • koordinēt biedrību savstarpēju sadarbību, organizējot regulāras biedrību tikšanās un pasākumus;
  • prezentēt biedrības gan valsts institūcijām, gan nevalstiskajām organizācijām kā Latvijā, tā ārvalstīs;
  • nodrošināt divvirzienu komunikāciju ar Vācijas un Latvijas institūcijām, citu valstu un Latvijas institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, firmām, iestādēm un plašāku sabiedrību par biedrību aktivitātēm, kā arī ar par vācu valodu un kultūru;
  • atbalstīt biedrību aktivitātes, meklējot jaunus partnerus, finanšu iespējas;
  • konsultēt biedrus projektu rakstīšanā.


Liels paldies visiem semināra dalībniekiem par aktīvo līdzdalību, idejām un pieredzes apmaiņu! Un uz drīzu tikšanos jau nākamajos kopīgos pasākumos!