Kandavas jaunatnei - valstiskuma cikls „Lai pieRĀDĪT, vaig ieRĀDĪT!”

Ievietots: 2021-10-30 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Jau 2020.gadā Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāle veiksmīgi iesāka sadarbību ar pilsētas skolām, lai sekmētu skolēnu aktivitāti un līdziesaisti sabiedriskos procesos. Turpinot iesākto, šā gada rudenī filiāle īstenoja sešu dienu valstiskuma ciklu, kura nosaukums simboliski rada asociāciju ar Kurzemes dialektu. Jaunieši devās uz Liepāju, izbaudot īstu "padomijas garšu" Karostas cietumā, kā arī uzzināja daudz jauna par Liepājas lomu Latvijas brīvvalsts tapšanas gaitā. Īpaša "rozīnīte" projekta norisē bija aktīva dalība un jautra kopīgs ieguldījums, piedaloties brīvprātīgajā darbā: gan lapu grābšanas talkas Kandavas pilsētā, gan Liepājas kopienu dārza (kas tapis AIF projekta ietvaros) sakopšana, gan ēdiena ziedošana Kandavas ģimenes mājas mazturīgajiem iedzīvotājiem skolēnos veicināja izpratni par veiksmīgas sabiedrības kopienas veidošanas pamatprincipiem. Projekts ļāva iepazīties ar īstiem godavīriem: gan daudzkārtēju pasaules čempionu un olimpisko medaļnieku Viktoru Ščerbatihu, gan NBS un citu nozīmīgu institūciju pārstāvjiem, kā arī Kārli Bardeli - personību ar Pasaules elpu! Īpaši svarīgas bijušas diskusijas un meistarklases ar pieredzējušiem ekspertiem par Saeimas darbu, pašvaldības lomu un jauniešu iespējām jau šodien rīkoties atbildīgi savas tēvzemes labā.

#NVOfonds2021

Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 2021.LV/NVOF/MIC/042/39

Rīgas Vācu kultūras biedrība, 2021.gada oktobrī