Noticis 20. vācu mazākumtautību forums Baltijā

Ievietots: 2021-10-30 , Latvijas vācu savienība
No 1. līdz 3. oktobrim Rīgā norisinājās jau 20. vācu mazākumtautību forums Baltijā. Forums pulcē vācu mazākumtautību biedrību vadītājus un pārstāvjus no visas Baltijas, lai kopīgi atskatītos uz paveikto, kā arī iezīmētu biedrību darbību nākamajam periodam. Būtiska foruma funkcija, kas jo īpaši aktuāla šajā laikā, ir ļaut satikties un dalīties pieredzē visu trīs Baltijas valstu vācu mazākumtautību pārstāvjiem, lai veicinātu pārrobežu sadarbību. Tāpat liela vieta forumā atvēlēta nākotnes projektu ideju izstrādei un finansējuma avotu apzināšanai.

“Neskatoties uz to, ka pēdējo gadu nedrošā covid 19 situācija, protams, ļoti ietekmē biedrību un vispār visu brīvprātīgo darbu, esmu ļoti gandarīta par aizvadīto forumu un jūtu arī lielu atzinību un atbalstu mūsu biedrību darbam no Vācijas partneru puses. Arī šis forums apliecināja, ka biedrības ir gatavas un gribošas meklēt radošus risinājumus un piedāvāt inovatīvas projektu idejas. Tāpat bija liels prieks satikt un dalīties pieredzē ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. To, ka forums noritējis ļoti darbīgi un produktīvi apliecina arī nu jau vairāk kā 20 iesniegtās projektu idejas realizēšanai 2022. gadā.” – tā par aizvadīto forumu Latvijas Vācu savienības priekšsēdētāja Ilze Garda.

Liels paldies visiem 20. vācu mazākumtautību foruma dalībniekiem kā arī visiem, kas jau aktīvi darbojušies un iesūtījuši savas projektu idejas 2022. gadam!

Baltijas valstu vācu biedrību forumu finansiāli atbalstīja Vācijas Federatīvās Republikas Iekšlietu ministrija.