Pēdējo 30 gadu mazākumtautību politikas apskats

Ievietots: 2021-10-30 , Latvijas vācu savienība
Šī gada 28. oktobrī Vācu biedrība (Deutsche Gesellschaft e.V.) organizēja zinātnisku tiešsaistes konferenci “Trīs desmitgažu izceļotāju un mazākumtautību politikas veiksmes stāsts” (Drei Jahrzehnte Aussiedler- und Minderheitenpolitik – Eine Erfolgsgeschichte im Fokus).

Reti kura Eiropas valsts ir nacionāli homogēna, tāpēc mazākumtautību aspekts visā Eiropā ir ļoti svarīgs. Eiropas valstis veido ļoti atšķirīgas mazākumtautību politikas ar dažādām sekām. Konferences mērķis bija apskatīt un analizēt pēdējo trīsdesmit gadu mazākumtautību un izceļotāju politiku, īpaši centrā izceļot panākumu stāstus un labos piemērus, kā arī paneļdiskusijā iezīmēt šīs politikas attīstības virzienus un nepieciešamās izmaiņas. Īpaša loma konferencē atvēlēta jautājumam par jauniešu iesaisti mazākumtautību darbībā, kas ir aktuāls visu mazākumtautību pastāvēšanā.

Konferences programma pieejama šeit: https://kurzelinks.de/feq0

Konferences ierakstu var noskatīties Deutsche Gesellschaft e.V. youtube kanālā: https://www.youtube.com/watch?v=mbUgAIQQCmc