Kalendāru “Muižas vakar un šodien” prezentācija Snēpelē

Ievietots: 2021-12-31 , VENTSPILS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
12.decembrī Ventspils Vācu kultūras biedrība aicināja uz jaunā 2022.gada kalendāra “Muižas vakar un šodien” prezentāciju Snēpeles muižā. Tas bija lielisks pirmssvētku pasākums, pilns svētku sajutām jau piebraucot pie Snēpeles muižas. Tā bija skaisti un gaumīgi saposta Ziemassvētkiem.

Snēpelē, uzklausot mūsu aicinājumu, ieradās pārstāvji no Virkas, Maras, Pelču, Īvandes, Rendas, Vārmes un, protams, Snēpeles muižām. Decembris bieži vien daudziem ir aizņemts, līdz ar to mūsu pulkā nebija pārstāvji no Kabiles, Ēdoles, Rudes, Rudbāržu un Laidu muižām, bet dāvanu viņi no mums saņems. Vasaras braucienu laikā vienojāmies, ka visas muižas saņems kalendāru dāvinājumu par mums veltīto laiku un sniegto informāciju, ko izmantojām kalendāra veidošanā.

Pasākumā ar savām vācu dziesmām piedalījās ansamblis “Windau”, bija patīkami pēc ilgāka pārtraukuma atkal priecēt klausītājus un uzklausīt viņu labos vārdus. Jau daudzus gadus Ventspils Vācu kultūras biedrībai ir draudzīga sadarbība ar Snēpeles senioru ansambļa “Atvasara” kolektīvu, ansamblis ir piedalījies mūsu koncertos “Uns verbindet das deustche Lied”, arī Alus svētkos. Tagad varējām izmantot ansambļa dziedātāju un citu snēpelnieku viesmīlību. Jutāmies lieliski.

Esam gandarīti, ka savlaicīgi varējām īstenot savu solījumu un priecājamies, ka projekta laikā ieguvām labus draugus Kuldīgas pusē, nākotnē būsim gaidīti viesi daudzās muižās.

Māra Kraule