Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē

Ievietots: 2021-12-31 , VENTSPILS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Ventspils Vācu kultūras biedrība vasarā aicināja ikvienu interesentu, kurš apceļo Kurzemi un tur iepazīst vācu vēsturi, piedalīties foto konkursā „Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē“ (Deutsche Spuren in Kurland entdecken).

Vēsturiski vācieši bija ļoti dažādu profesiju pārstāvji Latvijā, vēl tagad ir saglabājušās celtnes vai to fragmenti, kas vēsta par viņu darbu: dzirnavas, aptiekas, doktorāti, baznīcas, klētis, fabrikas, ķieģeļu cepļi, brūži, krogi u.c. Projekta dalībnieku uzdevums bija fotografēt šos vēsturiskos objektus un fotogrāfijas iesniegt projekta koordinatoriem.

Projekts „Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē“ ir noslēdzies. Projektā ar fotogrāfijām piedalījās 44 autori un tika izveidots atklātņu komplektu “Vācu pēdas Latvijā”. Šajā komplektā atrodamas 16 atklātnes ar fotogrāfijām no Jaunmuižas, Krūtes, Lubezeres, Padures, Pasiekstes, Popes, Puzes, Rolavas, Spāres, Strazdes, Striķiem, Tiņģeres, Vandzenes, Vānes, Zlēkām un Zūrām. Atklātnīšu skaits komplektā ir ierobežots, līdz ar to daudzas fotogrāfijas ir palikušas Ventspils biedrības arhīvos, tās varat apskatīt facebook Ventspils Vācu kultūras biedrības lapā - Deutscher Kulturverein Ventspils. https://www.facebook.com/Deutscher-Kulturverein-Ventspils-914266115323119. Fotogrāfijas ievietotas pa novadiem, līdz ar to varat izvērtēt, cik aktīvi ir bijuši ceļotāji šajos novados. Tā ir lieliska iespēja ikvienam neklātienē paceļot pa Kurzemes vēsturiskām vietām.

Māra Kraule