Ieskats 2022. gada plānotajās norisēs

Ievietots: 2022-03-31 , Latvijas vācu savienība
Neskatoties uz to, ka pēdējie gadi nav izcēlušies ar stabilitāti, tomēr LVS gandrīz vienmēr ir izdevies īstenot iecerēto un ceram, ka arī neskatoties uz ļoti sarežģīto situāciju, kurā pašlaik atrodas pasaule, arī šogad varēsim īstenot visu, kas iecerēt. Aicinām jūs iepazīties ar LVS 2022. gada projektu idejām, iesaistīties un atbalstīt tās savu iespēju robežās!

· Simpozijs “Identitāte, izaicinājumi, perspektīvas” ir viens no projektiem, ko Covid 19 dēļ neizdevās īstenot 2021. gadā, bet ceram, ka šogad būs labāka situācija un mums izdosies tikties, lai atzīmētu LVS trīsdesmitgadi ar vācu mazākumtautībai ļoti svarīgu plašu diskusiju par vācu mazākumtautību Latvijā pēc 2. Pasaules kara. Simpozijā aicināti piedalīties būs gan akadēmiķi, kuru izpētes objekts ir mūs interesējošā tēma, gan profesionāli praktiķi, kuru ikdiena saistīta ar mazākumtautību darbu. Ceram jau drīz izsūtīt tuvāku informāciju par gaidāmo simpoziju.

· Jaunieši nometne. Līdzīgi kā jau pirms gadiem tika organizēta vācu mazākumtautības nomente jauniešiem, arī šogad esam iecerējuši atkal pulcēt mūsu jauniešus. Šī gada nomentes tēma sasauksies ar simpozija tematiku un ir iecerēts, ka palīdzēs jauniešiem atklāt metodes, kā tuvoties savas vai citu ģimeņu stāstiem, ar uzsvaru uz kultūru un identitāti, un praktiski šīs metodes pielietot biogrāfijas pētniecības darbā. Aicinām visas biedrības jau apzināt un uzrunāt jauniešus dalībai nomentē!

· Vācu kultūras dienas Latvijā. Esam pateicīgi visām biedrībām, kas jau iesaistījušās un aktīvi gatavojas Vācu kultūras dienām Latvijā un jo īpaši Mārai Kraulei, kas ir uzņēmusies sarežģītos koordinācijas pienākumus. Ticam, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies īstenot svētkus sev un interesantus un informatīvus pasākumus apmeklētājiem. · “Projektu plānošanas tikšanās”. 2021. gada vasarā tikāmies, lai kopīgi izstrādātu LVS stratēģiju turpmākajiem gadiem. Tā kā redzējām, cik ļoti svarīgi ir tikties klātienē, pārrunāt plānus un smelties jaunus impulsus un idejas, tad arī šovasar vēlamies pavadīt kopīgu nedēļas nogali ar visu biedrību pārstāvjiem, lai ne tikai pārrunātu padarīto, bet arī strādātu pie biedrību projektiem un veicinātu tuvāku sadarbību.

· “SprachCafe” ir viens no šī gada lielajiem projektiem un piedāvā iespēju gan jauniešiem, gan pieaugušajiem reizi nedēļā piedalīties tiešsaistes grupā, kuras mērķis ir vācu valodas apguve un dziļākas izpratnes par notikumiem un procesiem Vācijā veicināšana. Lai gan LVS regulāri ir bijuši projekti ar līdzīgiem mērķiem, SprachCafe ir unikāla ar to, ka darbojoties divās grupās vairs praktiski nav vecuma ierobežojumi, kā arī ir ļoti intensīvs un regulārs piedāvājums, kas ļauj nopietni uzlabot vācu valodas prasmes. SprachCafe nodarbību modelis ir atvērts visiem un dalībnieki var pievienoties jebkurā laikā. Aicinām visus izmēģināt šo formātu un pavadīt interesantus vakarus sarunās vācu valodā!

· Jauna LVS mājas lapa. Neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem, ceram, ka šī gada otrajā pusē mums jau būs pieejama jaunā LVS mājas lapa, kas ļaus vēl vieglāk un pārskatāmāk atrast sev interesējošo.