LVS kapacitātes stiprinšāna – kompetence un redzējumi

Ievietots: 2022-05-05 , Latvijas vācu savienība
Esam ļoti gandarīti, ka arī šogad ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu varam turpināt uzsākto LVS kapacitātes stiprināšanas projektu, kas sevī ietver vairākas mums būtiskas aktivitātes.

Droši vien lielākā daļa no biedriem jau būs paguvuši pierast pie ikmēneša LVS vēstkopas, kas informē gan par Savienībā un biedrībās notiekošo, gan starptautiska mēroga notikumiem un pasākumiem vācu mazākumtautības kopienās. Esam ļoti priecīgi, ka varam nodrošināt saviem biedriem plašu informāciju par notiekošo, tādējādi veicinot arī informētību un izpratni par reģionālo vācu mazākumtautību biedrību darbu un veicinot dažādu biedrību sadarbību. Paldies arī biedriem, kas tik daudzskaitlīgi jau abonējušu mūsu vēstkopu!

Līdzās šaj pastāvīgajai kapacitātes projekta sastāvdaļai, šogad plānojas arī divi lielāki pasākumi. Jau jūlijā aicināsim visu biedrību pārstāvjus tikties divu dienu garā aktīvās plānošanas seminārā “LVS projektu banka”, kura centrā būs biedrību projektu darbs. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja izstrādāt un prezentēt savas projekta idejas, meklēt un atrast sadarbības partnerus, dalīties pieredzē un domāt par finansējuma iespējām. To, ka šāds pasākums ir ļoti nepieciešams, apliecina arī iepriekšējo gadu pieredze, kad vienmēr esam centušies rīkot līdzīgus pasākumus, kas dalībniekiem dod ne tikai jaunu pieredzi un zināšanas, bet arī degsmi darboties un praktisku atbalstu no kolēģiem. Atskatoties uz paveikto, kā vienu no atkaites punktiem ņemsim arī LVS stratēģiju, kas definē darbības mērķus šim un nākamajiem gadiem.

Otrs pasākums, kas plānots kapacitātes projekta ietvaros, ir mazākumtautību simpozijs Daugavpilī “Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi” šā gada oktobrī. Simpozija mērķis ir aicināt kopā Latgales reģiona mazākumtautību biedrības, veicināt plašāku diskusiju par ļoti daudzslāņaino un kompekso nacionālās un etniskās identitātes tēmu un veicināt dažādo biedrību tīklošanos un sadarbību. Kā lektori simpozijam tiks pieaicināti vēsturnieki un kultūras pētnieki, tādējādi nodrošinot diskusijai nepieciešamo satura dziļumu. Esam ļoti priecīgi, ka simpozija organizēšanā aktīvi iesaistās Daugavpils vācu mazākumtautības biedrība “Erfolg”!

Esam pateicīgi Sabiedrības Integrācijas fondam par finansiālu atbalstu projekta “LVS kapacitātes stiprinšāna – kompetence un redzējumi” istenošanai.