Aizvadīts LVS simpozijs “Identitāte, izaicinājumi, redzējumi”

Ievietots: 2022-06-07 , Latvijas vācu savienība
Ar lielu prieku un gandarījumu varam atskatīties uz maija beigās notikušo LVS trīsdesmitgades simpoziju. Un šis laikam ir gadījums, kad var teikt, kas lēni nācis, labi nācis. Lai gan ieplānots jau pirms gada, epidemoloģiskās situācijas dēļ, simpozijs tika atlikts un nu jau stingri ņemot svinējām 31. LVS pastāvēšanas gadu.

Šis simpozijs bija nozīmīgs ne tikai kā atskats uz paveikto trīsdesmit pastāvēšanas gados, bet arī parādīja, ka LVS spēj labā līmenī noorganizēt pasākumu, kur līdzās praksei un pieredzei, būtiska loma bija zinātniskiem referātiem, tādējādi piesakot un apliecinot, ka LVS un vācu mazākumtautības biedrību darbs kopumā iziet ārpus vācu valodas un tradīciju kopšanas rāmjiem. Esam ļoti gandarīti, ka uz aicinājumu piedalīties simpozijā atsaucās gan erudīti jaunie vēsturnieki – Liene Rokpelne (arī LVS vēstniece Vidzemē), Alberts Rokpelnis un Viesturs Rasnacis, gan savas nozares grandi kā vēstures doktors Gints Apals un LKA doktore Laila Niedre un lektore Gunta Ošeniece, kas jau vairākus gadus pēta vācu mazākumtautības kopienu Latvijā, analizējot gan identitātes jautājumu, gan apkopojot dzīves stāstus. Ar skatu no pagātnes nākotnē referēja Rīgas Riharda Vāgnera biedrības vadītājs Māris Gailis ar kolēģi Signi Višku.

Traumas dēļ diemžēl nevarēja ierasties Polijas Vācu sociālās un kultūras biedrību savienības valdes priekšsēdētājs, Vācu mazākumtautības darba grupas vadītājs Eiropas tautību federālajā savienībā Bernards Gaida, kurš neskatoties uz savu sarežģīto situāciju tomēr sagatavoja video sveicienu, kā arī pilns Gaidas kunga referāts dalībniekiem bija pieejams gan vācu, gan tulkots latviešu valodā simpozija darba mapēs. Taču bijām ļoti iepriecināti par Lietuvas kolēģu klātbūtni, kas izvērtās vēl garās pieredzes apmaiņas sarunās pēc noslēguma.

Kopumā pasākumā valdīja ļoti labvēlīga, darbīga gaisotne. Gan tikšanās, gan iepazīšanās prieks. Liels paldies visiem, kuriem izdevās atbraukt un baudīt pasākumu klātienē, taču arī visiem pārējiem ir iespēja noskatīties simpozija dalībnieku referātus. Ņemot vērā, ka programma bija ļoti tematiski daudzpusīga, noteikti katrs atradīs vismaz kaut ko savām interesēm atbilstošu! Ar konferences video materiāliem varat iepazīties šeit: https://www.youtube.com/channel/UCoinznJNUPLUgT8ZnGuTQ9g/videos

Uz drīzu tikšanos jau nākamajos LVS pasākumos!