Limbažos sperti soļi nākotnei!

Ievietots: 2022-06-10 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Astoņas radošas, izzinošas dienas maija nogalē. Prezentācijas, ģeogrāfijas spēles, atmiņas un loģiskās domāšanas treniņi, sports, ekskursijas, sarunas ar psihologu, rokraksta analīze, latviešu sakāmvārdu sacensības, galda spēles... Tik dažādi darbojās Rīgas Vācu kultūras biedrības projekta "Sper soli nākotnei" komanda! Aktivitātēs piesaistītie eksperti ikdienā nav skolotāji vai pedagogi. Tādējādi biedrība lielu uzsvaru ikvienā jauniešu aktivitātē lika uz svaigām metodēm un atraktīvu spēju piedāvāt katrai dienai neparastu salikumu: gan diskutēt un mācīties apgūt nopietnas prasmes turpmākai dzīvei, gan arī izzināt kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas opcijas. Piemēram, daudzi jaunieši ļoti sen nebija spēlējuši galda spēles. Mūsu piedāvājums uzspēlēt vārdu spēli "Codenames" sākumā tika uztverts atturīgi, bet jau pēc 20 minūtēm redzējām jauniešu azartu un asprātību. Piemēram, ar kādu VIENU atslēgvārdu jūs apvienotu trīs savai komandai atminamus vārdus: "Brazīlija", "torte" un "teātris"? Nav viegli, vai ne? Notika arī izbraukumi. Projekts noslēdzās Bīriņu pils teritorijā ar aktivitāti “Leģendu mednieki”. Kā rezumēja Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienības vadītāja Ieva Duļevska, “šādi motivējoši un izzinoši pasākumi ir jārīko biežāk un visās Latvijas skolās. Tas paver plašāku skatījumu uz dzīvi mūsu skolu jauniešiem”.

Projekta organizators - Rīgas Vācu kultūras biedrība. Partneri - Limbažu vidusskola un Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienība. Projektu “Spert soli nākotnei” Nr. 4.15.20/20/74 atbalstīja Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).