Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?

Ievietots: 2019-09-01 , Latvijas vācu savienība
Aicina latviešu un mazākumtautību jauniešu vecumā no 10 - 19 gadiem piedalīties projektā "Kurzemnieku Kas? Kur? Kad?" Projekta aktivitāte notiks trīs brīvdienas: 21.,22.septembrī un 5.oktobrī. Projekta laikā tiks fotogrāfēts un filmēts.
Projekta mērķis - stimulēt jauniešu mērķtiecīgu un izzinošu aktivitāšu kopumu, lai latviešu un mazākumtautību jaunā paaudze justos piederīga Latvijai. Jaunieši piedalīsies vēstures un tautību izziņas ekskursijās, un kultūras/sporta aktivitātēs, kā arī unikālu izziņu materiālu - 2020.gada kalendārā.
Dalība bez maksas. Iekļauts: ekskursijas, transports, kafijas pauzes.
Pieteikšanās mājas lapā www.verband.lv līdz 15.septembrim!
Pieteikties

Projektam var sekot arī mūsu facebook kontā https://www.facebook.com/DKVLiepaja
Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmas" ietvaros Nr.2019.LV/MTSP/03/06