Aicinām pieteikties kultūras asistentu/-i Latvijas vācu savienībā “ifa kultūras asistentu programmas 2022”

Ievietots: 2022-06-23 , Latvijas vācu savienība
Latvijas Vācu savienība (LVS) ir 1991. gadā dibināta Latvijas vācu biedrību kop- organizācija, kas apvieno, atbalsta un koordinē vācu izcelsmes vietējos iedzīvotājus un vācu valodas, kultūras un vēstures interesentus un veicina vācu mazākumtautības Latvijā aktivitātes. LVS sekmē starpetnisko un starptautisko dialogu un sniedz savu artavu Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. LVS misija ir atbalstīt etnisko kultūru dažādību, veicināt demokrātisku, integrētu un līdzatbildīgu sabiedrību, kopt vācu kultūras tradīcijas Latvijā un sekmēt Latvijas un Vācijas attiecības. LVS ir apņēmusies veicināt dažādu paaudžu un tautību iedzīvotāju iesaisti un dialogu, solidaritāti un līdzdarbību.
LVS mērķis ir sekmēt vācu kultūras un valodas popularitāti Latvijā, veicināt jauniešu iesaisti biedrību aktivitātēs un īstenotajos projektos, kā arī saglabāt kopīgo vēsturisko vācu–latviešu kultūras mantojumu.

Ifa kultūras programmas ietvaros plānojam organizēt "Raidierakstu projektu jauniešiem". Kopīgi ar kultūras asistentu uzrunāsim viesus raidierakstu epizodēm un organizēsim tikšanās ar intervējamajiem. Projekta ietvaros organizēsim tikšanās ar biedrībām, lai noskaidrotu, kas agrāk darīts kultūras aktivitāšu labā kā arī, kas šobrīd tiek darīts, lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem kara laikā.

Prasības:
- labas latviešu un vācu valodas zināšanas;
- praktiskā pieredze jaunatnes, kultūras vai mediju projektu plānošanā un īstenošanā;
- interese par līdzdarbošanos biedrībā.

Uzdevumi:
- satura un epizožu izveide “Raidieraksu projekts jauniešiem” ietvaros (2022. gada jūlijs–decembris);
- atbalsts biedrības darbam.

Ko mēs piedāvājam:
- darba vietu ar datoru un telefonu;
- atbalstu un padomu darbam;
- ifa tiešsaistes apmācību seminārs;
- stipendiju no €300 līdz €500 mēnesī (periods: no 15.jūlija līdz 15.novembrim)

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 5. jūlijs (CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz [email protected]).

Kultūras atbalsta programma ir ar projektu saistīta finansējuma programma vācu mazākumtautību (DMi) biedrībām un redakcijām, kā arī jaunajiem kultūras menedžmenta, mediju un jaunatnes izglītības speciālistiem. Amats tiek piešķirts, ja Vācijas Federālā Ārlietu ministrija ir apstiprinājusi līdzekļus.