Tikšanās ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu

Ievietots: 2022-06-23 , Latvijas vācu savienība
6. jūnijā Rīgas pilī notika Latvijas valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar Latvijas Vācu savienības biedrībām. Latvijas Vācu savienība un klātesošās biedru organizācijas — Rīgas Vācu kultūras biedrība, Ventspils Vācu kultūras biedrība, Liepājas Vācu kopiena “ASNS”, Vācu biedrība Liepājā, Dobeles Vācu kultūras biedrība, kā arī LVS vēstniece Vidzemes reģionā Liene Rokpelne īsi iepazīstināja ar aktuālajiem jautājumiem biedrību darbā. Priecājamies, ka tikšanos ar savu klātbūtni pagodināja arī Vācbaltiešu savienības Vācijā (Deutsch-Baltische Gesellschaft) Latvijas referente Gertje Anton kundze.

Pārrunājām mazākumtautību biedrību lomu pilsoniskas un demokrātiskas valsts stiprināšanā, kā arī biedrības iepazīstināja ar aktualitātēm vācbaltiešu kultūras vēstures mantojuma apzināšanā.
Tika diskutēts par vācu valodas izzūdošo tendenci Latvijas sabiedrībā. Klātesošie atzinīgi vērtēja prezidenta Levita ierosinājumu turpmāk Latvijas skolēniem krievu valodas vietā apgūt kādu no Eiropas savienības valodām, īpaši vācu valodu.

Pēc tikšanās dalībnieki devās ekskursijā pa Prezidenta pili gida pavadībā.

Esam ļoti gandarīti par šo tikšanos, kas ir apliecinājums tam, ka LVS un biedrību darbs nav palicis nepamanīts un ir aicinājums arī turpmāk Savienībai kopā ar vācu mazākumtautības biedrībām būt aktīvas darbības paraugam mazākumtautību vidū.