IR VISĀDI RAIBIE!

Ievietots: 2022-07-25 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Sveiki, skolēni!
Aicinām Rīgas skolu 5.- 9. klašu audzēkņus piedalīties vairāku dienu jauniešu izaugsmes ciklā "IR VISĀDI RAIBIE"!
Programmā - interesantas nodarbības, pārgājieni, personības izaugsmes aktivitātes u.c.
Norises datumi - septiņas dienas pēc kārtas jau no 3.augusta! Dalība bez maksas!
Vietu skaits ierobežots!

Īsteno: Rīgas Vācu kultūras biedrība
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, DIKAPS-21-68-lī

Saite uz reģistrāciju:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5W-BwNvz83raWmmqePyfV9Ohy96gNNYtcq-GljorRqwod1A/viewform?usp=sf_link