NO INFLUENCE WITHOUT COMPETENCE!

Ievietots: 2022-07-25 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Kandavas filiālē "Štempeļhofa" noticis starptautisks pasākums

Pēcjāņu nedēļā (27.06. - 01.07.) Kandavā norisinājās starptautisks Eiropas Komisijas atbalstīts Town Twinning projekts "Baltijas forums pilsoniskās kapacitātes stiprināšanai "NO INFLUENCE WITHOUT COMPETENCE!" (Bez kompetencēm nav ietekmes), kurā piedalījās Latvijas un Lietuvas pārstāvji. Vairāku dienu semināru cikls ļāva padziļināti izprast Eiropas Savienības izveidošanas un pastāvēšanas teoriju un praksi, kā arī nākotnes izaicinājumus, un to nav mazums!
Projekta īstenotājs: Rīgas Vācu kultūras biedrība, Kandavas filiāle "Štempeļhofa"
PROJEKTS: "Baltic forum on strengthening civil capacity "NO INFLUENCE WITHOUT COMPETENCE!", project N° 625641-CITIZ-1-2020-2-CITIZ-TT".