Augustā startē jauniešu izaugsmes cikls "Labākā zīle - manā rokā!"

Ievietots: 2022-08-10 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Rīgas Vācu kultūras biedrība aicina pieteikties jauniešus dalībai kultūrizglītojošā projektā, kura ietvaros jaunieši ar ierobežotām iespējām vairāku mēnešu garumā gūs neatsveramu pieredzi un paplašinās savu redzesloku. Programmā:

Prakses cikls "Izrauties un pierādīt sevi"

“Redzesloka paplašināšanas praktikums”

Psiholoģiskās noturības un personības harmonijas komplekss “Viss sākas no manis”

Saliedētības un sevis izzināšanas prakse "Visādi ir pareizi".

Kolokvijs "Valstiska diena ar gudru ekrānu"

Gaidām jauniešu pieteikumus! Reģistrācijas anketa pieejama šeit:

Pirmās projekta norises dienas jau 14. - 18. augustā!

Projektā piedalās divu plānošanas reģionu (Rīgas un Zemgales) jaunieši (no katra reģiona - 22).

Piesakies:https://forms.gle/RyamJvjcjVzKfSLe9

Valsts budžeta finansējums: līg.nr. VP2022/1-36. Jaunatnes politikas valsts programma 2022.-2024. gadam, “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”