Aizvadīta LVS Projektu banka

Ievietots: 2022-08-03 , Latvijas vācu savienība
Tikai pavisam nesen, 2022. gada 23. un 24. jūlijā, tikāmies Ventpils novada viesu nomā “Rožkalni” Latvijas Vācu savienības Projektu bankā. Esam ļoti gandarīti, ka pasākumā tika pārstāvētas 8 LVS biedru un sadarbības partneru organizācijas (Rīgas Vācu kultūras biedrība, Rīgas Vācu kultūras biedrības ansamblis “Morgenrot”, Liepājas Vācu kultūras biedrība, Ventspils Vācu kultūras biedrība, Dobeles Vācu kultūras biedrība, Deutsche Verein Liepāja, Liepājas Vācu kopiena “Asns” un Deutsch – Baltische Gesellschaft) un kopīgi izdevās ne tikai atskats uz pagājušā perioda projektiem, bet arī spējām izveidot pietiekami konkrētu projektu plānu 2022.-2023. gadam.

Šīs divas Projektu bankas dienas paskrēja nemanot, kopīgi daloties pieredzē par paveikto, kā arī izvērtējot biedrību vajadzības un prioritātes un pārrunājot projektus, kas veidos pamatu biedrību darbībai 2022. un 2023. gadā. Līdzās projektu izvērtēšanas un attīstīšanas darbam, pasākumu papildināja ar kultūras programma – uzstājās Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblis "Windau" un ansamblis "Blumīzeristi". Koncertam sekoja arī naksnīga pastaiga pa Puzenieku muižu. Lielu paldies par šo ļoti izdevušos kultūras programmu sakam Ventspils Vācu kultūrās biedrības vadītājai Mārai Kraulei!

Esam pateicīgi visiem dalībniekiem, par aktīvo dalību, kas bija pasākuma panākumu pamats! Pēc koronas pandēmijas gadiem, kad tikšanās iespējas bija ļoti ierobežotas, tagad daudzu prātus lielā mērā ir pārņēmušas raizes par karu un ikdienas rūpes. Tāpēc šādi kopīgi pasākumi ir vēl jo nozīmīgāka kā jebkad. Bija liels prieks redzētu, ka mūsu kopā būšana ļāva doties mājās ne tikai ar projektu idejām, bet arī jaunu motivāciju.

Esam pateicīgi Sabiedrības Integrācijas fondam par finansiālu atbalstu projekta “LVS kapacitātes stiprinšāna – kompetence un redzējumi” istenošanai.