Vācu valodas un kultūras nedēļa 2022

Ievietots: 2022-10-02 , Latvijas vācu savienība
Brīnišķīgs sadarbības un kopīgas varēšanas apliecinājums ir tikko kā aizvadītā “Vācu valodas un kultūras nedēļa 2022”. Vienas nedēļas garumā piecās Latvijas pilsētās – Daugavpilī, Dobelē, Rīgā, Liepājā un Ventspilī – notika vācu valodai un kultūrai veltīti pasākumi, kas pulcēja plašu apmeklētāju loku.

Pasaku rīts bērnu dārzā, kulinārijas meistarklase, ekskursija pa vācu arhitektu pēdām, atvērto durvju diena, koncerti un izstādes – tie ir tikai daži notikumi no plašā pasākumu loka, kas tika īstenoti šīs kultūras nedēļas ietvaros. Katra biedrība jau ilgāku laiku gatavojās savai īpašajai dienai un esam patiesi gandarīti, ka viss iecerētais arī veiksmīgi izdevās.

Priecē, ka pasākumu programma ne tikai pēc satura bija plaša un dažāda, bet, ka veidojot to, kā svarīgs aspekts tika ņemts vērā dažādu vecuma grupu iesaiste. Tāpēc gandrīz visās pilsētās programmā tika iesaistīti arī dārziņi un skolas, par ko īpašs gandarījums. Jo neatkarīgi no tā, vai bērni un jaunieši pieder vācu mazākumtautībai vai ne, vācu kultūrai un valodai Latvijas teritorijā ir gara un bagāta vēsture un zināšanas par to pieder pie zināšanām par savas valsts vēsturi.

Šāda kultūras nedēļa nebūtu bijusi iespējama, ja ne jau gadiem koptās sadarbības saites biedrībām savā starpā, kā arī ar lokāliem sadarbības partneriem – dārziņiem, skolām, bibliotēkām, māksliniekiem un mūziķiem. Tas, kas varbūt šķiet pašsaprotams, ir ilgstoša darba rezultāts un augļi. Tāpēc līdzās priekam par izdevušos nedēļu, ne mazāks ir gandarījums, ka šo gadu laikā vācu mazākumtautību biedrības ir izaugušas par ne tikai idejām bagātām biedrībām, bet biedrībām un biedriem, kam piemīt spēja un varēšana šīs idejas īstenot dzīvē un aizraut līdzi citus. Par biedrībām, kuras zina, pamana un ar kurām rēķinās. Novērtēsim to un atcerēsimies šos skaistos gandarījuma brīžus!

Liels paldies visām biedrībā par ieguldīto darbu un jo īpaši Ventspils Vācu kultūras biedrības vadītājai Mārai Kraulei, kas uzņēmās būt šīs nedēļas koordinatore un stiprais balsts! Un tā kā veiksmīgus pasākumus jāatkārto, arī 2023. gadā gatavojamies veidot “Vācu valodas un kultūras nedēļu 2023”.