Mazākumtautību simpozijs “Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi.” Daugavpilī

Ievietots: 2022-10-23 , Latvijas vācu savienība
27. oktobrī Latvijas Vācu savienība sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku, Daugavpils Universitāti un Daugavpils Vācu kultūras biedrību “Erfolg” aicina mazākumtautību biedrību biedrus, interesentus, sadarbības partnerus un visus, kurus interesē mazākumtautību jautājumi Latvijā, uz starpdisciplināru simpoziju “Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi.” Daugavpils Universitātē.

Simpozija kā lektori aicināti runāt ne tikai mazākumtautību pārstāvji, bet arī vēsturnieki un kultūras identitātes eksperti. Kā sevi un savu situāciju redz mazākumtautību pārstāvji, ko par vēstures un teorētisko kontekstu stāsta pētnieki? Būtisks simpozija uzdevums ir veidot jautājumiem un sarunām atvērtu vidi.

Kā par simpoziju stāsta LVS valdes priekšsēdētāja Ilze Garda “Simpozijs ir plānots ne tikai izglītojošs, bet arī iesaistošs, organizējot diskusiju ar dalībniekiem. Tiks veicināta izpratne par Latvijas mazākumtautības traumatiskajiem vēstures aspektiem, diskutēts par etniskās un kultūras identitātes jautājumiem. Svarīgs simpozija mērķis ir veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju tīklošanos un palīdzēt veidot sadarbību un partnerību tīklu, kā reģionālā, tā arī nacionālā līmenī. Tāpēc pasākumā dalību ņemt aicinātas visas mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, īpaši Latgales reģiona, kā arī organizācijas, kas labprāt sadarbotos ar mazākumtautību organizācijām. Ar šo simpoziju mēs ceram dot pozitīvu impulsu sadarbības veicināšanā, kas nesīs tālākus augļus.“

Liels paldies Daugavpils Vācu mazākumtautību biedrībai “Erfolg” par atbalstu simpozija organizēšanā! Savukārt, visus interesentus aicinām pieteikties simpozijam līdz 26.oktobrim: https://ej.uz/cpx2 Simpozijs tiks translēts arī tiešsaistē, tādējādi visiem interesentiem tiks nodrošināta iespēja piedalīties attālināti.

Uz tikšanos Daugavpilī!

Esam pateicīgi Sabiedrības Integrācijas fondam par finansiālu atbalstu projektam “LVS kapacitātes stiprināšana – kompetence un redzējumi”, kā ietvaros tiek īstenots simpozijs “Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi”.

Programma