Pamattiesību aizstāvības eksperte Eiropas Savienībā - Rīgas Vācu kultūras biedrības pārstāve

Ievietots: 2022-10-23 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
2022.gada rudenī Ministru kabinets apstiprinājis jaunos Latvijas pārstāvjus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē. Rīgas Vācu kultūras biedrība informē, ka Aģentūras valdes locekļa aizstājēja amatā ir apstiprināta tiesību zinātņu doktore, Tieslietu padomes sekretariāta darbiniece, BA "Turība" docente, ilggadēja sabiedriskā aktīviste, biedrības valdes locekle D.Šulmane. Biedrības ieskatā šis solis ir labs pierādījums, ka valstī tiek augstu novērtēta ekspertu un profesionāļu iesaiste un aktīvs darbs nevalstiskajā sektorā. Ir ļoti svarīgi teoriju ieviest praksē, reāli aizstāvēt cilvēktiesības un palīdzēt mazaizsargāto grupu pārstāvjiem. Vairāk par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbību skatīt šeit: https://fra.europa.eu