“Labākā zīle - katra jaunieša rokā!”, pārliecināta Rīgas Vācu kultūras biedrība

Ievietots: 2022-11-16 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Pārfrāzējot visiem zināmo sakāmvārdu, projektā “Jauniešu izaugsmes cikls “Labākā zīle - manā rokā!”” vairāk nekā 40 jaunieši no Rīgas un Zemgales reģioniem kopš augusta piedalās dažādās izglītojošās un personību pilnveidojošās aktivitātēs. Zinošu un pieredzējošu mentoru vadībā tikuši apmeklēti gan NVO pasākumi, gan muzeji, gan veikti pārgājieni par Rīgu, pat apmeklētas teātra un baleta izrādes. Ir gandarījums redzēt komandas veidošanos starp dalībniekiem, kā arī personīgo izaugsmi un pieredzes apmaiņu, kas tik ļoti nepieciešama jauniešiem ar ierobežotām iespējām (sociālie, invaliditātes, ģeogrāfiskie u.c. šķēršļi). 17. un 18. novembrī notiek patriotisma un līdzdalības darbnīcas. Projekts turpinās līdz 2023.gada janvārim. Īstenotājs: Rīgas Vācu kultūras biedrība. Partneris: biedrība "Hopā", līg.nr. VP2022/1-36. Jaunatnes politikas valsts programma 2022.-2024. gadam, “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.