German Baltic Conference of 2022

Ievietots: 2022-12-06 , Latvijas vācu savienība
2022. gada 27. – 30. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, tika organizēts 4 dienu garš kopā sanākšanas pasākums "German Baltic Conference of 2022", kurā piedalījās pārstāves arī no Latvijas Vācu savienības Elīna Veidemane un Rīgas Vācu kultūras biedrības Dace Šulmane kā „GBYEN members”.

Viens no galvenajiem mērķiem bija redzēt katras darba grupas pārstāvjus klātienē pēc vairāku mēnešu gatavošanās online-formātā, turpinot strādāt pie tēmām un to prezentēšanas plāna un, visbeidzot, satiekot dažādu organizāciju pārstāvjus un pašus konferences organizētājus.

Šī platforma apvienoja no dažādām atpūtas, kultūras, biznesa un citām organizācijām gan kā dalībniekus, tā arī pārstāvjus no Vācijas, Baltijas un citu Eiropas valstu jauniešiem un pieaugušajiem, lai skatītu Eiropas Savienībai svarīgus mūsdienu izaicinājumus un meklētu tiem risinājumus, kas arī tika izskatīti darba grupās.

Konferences dalībnieki gatavojās šim pasākumam vairākus mēnešus, strādājot savā tematiskajā grupā jeb "klasterī" (Cluster A,B,C,D) ar ļoti specializētu tēmu, lai beigās izveidotu "policy paper" jeb dokumentu, kas kalpotu kā ceļvedis idejām par ES globālo izaicinājumu risināšanu.

Klasteru jeb darba grupu tēmas:
Cluster A: Sustainability and Consumption;
Cluster B: Sustainability and the digital world;
Cluster C: Sustainability and nature;
Cluster D: Sustainability and Democracy;

Izstrādāto "policy paper" apkopojumu var skatīt DBJW mājaslapā.
Saite pasākuma norises un dokumentu apskatei: https://www.dbjw.deutsch-balten.de/gbcriga2022

Kā arī varat sekot līdzi bildēm un kadriem Instagram profilos:
https://www.instagram.com/dbjugendwerk/
un
https://www.instagram.com/europeshallhearyou/

Moto, kas it visur līdzi sekoja konferences sniegumam un dalībniekiem, bija, ir un būs #EuropeShallHearYou ! Sauklis sevī ietver iespēju, ko dod šī platforma jauniešu realizācijai, ietekmei un komunikācijai ar politiskajiem līderiem, zinātniekiem un citām jaunatnes organizācijām.

Atsevišķu paldies vēlamies izteikt par tikšanos ar viesiem no Vācijas un Latvijas vēstniecībām, ministrijām un sabiedriskajām organizācijām kā Uwe Becker, Christian Heldt, Didzis Meļķis, Artis Pabriks un, protams, 2022.gada konferences organizatoriem.

Elīna Veidemane