Konference Mare Balticum

Ievietots: 2022-11-15 , Latvijas vācu savienība
No 11. līdz 13.novembrim Vācbaltu savienības asociēto organizāciju pārstāvjiem atkal bija dota iespēja piedalīties konferencē Mare Balticum Darmštadtē. Delegācija no Latvijas bija plaši pārstāvēta, konferencē piedalījās Daina Lāce un Nora Rutka no Domus Rigensis, Taisija Hristoļubova no Liepājas vācu - latviešu tikšanās centra, Māra Kraule no Ventspils Vācu kultūras biedrības, Ieva Vera no Vācu biedrības Liepājā, Stefans Meisners no Pēterbaznīcas vācu draudzes un jaunieši Ginta Pērle – Sīle un citi, kas sekoja Vācbaltu jauniešu biroja ielūgumam.

Konferences tēma nebija viegla: Ļaunie balti? Stereotipi, ienaids, noziegumi. Konferences gaitā lektori iztirzāja jautājumus, kas saistīti ar strīdiem, ķildām, kariem, kas parasti tiek attaisnoti ar nepareizu uzvedību. Vācbaltu savienības konference pamatu pamatos bija veltīta karam Ukrainā. Konferences tēma "Ļaunie balti" bija izvēlēta, lai informētu par sekām nacionālajiem aizspriedumiem, viltus argumentiem un manipulācijām, ietekmēšanas mēģinājumiem un interesēm, ar kurām darbojas atsevišķu valstu varas iestādes. Dzirdējām informāciju gan par pašreizējo situāciju Latvijā un Igaunijā, ka arī vairākus referātus par vēsturiskiem notikumiem un vācbaltu personībām.

Konferences laikā apbalvojumus saņēma izcilā vācbaltu jurista un politologa un Latvijas valsts neatkarības atgūšanas veicinātāja prof. Dītriha Andreja Lēbera (Dietrich André Loeber) jauniešu konkursa uzvarētāji. Priecājāmies par rīdzinieces Gintas Pērles-Sīles panākumu, kas ieguva balvu par vēstures pētījumu Palsmanē, stāstot par mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru, kurš 1784.gadā uzrakstīja sava pagasta topogrāfisko aprakstu, savāca vairāk kā 500 tautas dziesmas, aktīvi iekļāvās pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Aizvadītas interesantas dienas, pildītas ar jauniem iespaidiem, jaukas tikšanās ar draugiem un paziņām, gūti jauni kontakti gan lekciju laikā, gan saviesīgajos pasākumos. Pateicība organizatoriem, kas par mums visu laiku rūpējās.

Māra Kraule