Vācbaltu muižas – plaša izstāde Valmieras muzejā

Ievietots: 2022-12-07 , Latvijas vācu savienība
10. novembrī Valmieras muzeja Izstāžu namā tika atklātas divas savstarpēji saistītas izstādes. Nama pirmajā stāvā aplūkojama izstāde par Valmieras novada muižām, savukārt, otrajā stāvā pašlaik viesojas ceļojošā izstāde “Dižciltīgo dzīve Baltijā. Muižas Latvijā un Igaunijā”.

Esam ļoti priecīgi un sirsnīgi sveicam Latvijas Vācu savienības vēstnesi Vidzemē un Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāju Lienu Rokpelni ar vairāku gadu garumā veiktās izpētes realizēšanos tik plašā, informatīvi bagātā un vizuāli ļoti baudāmā izstādē! Izstādes ir tapušas ne tikai kā ilgas izpētes, bet arī ļoti auglīgas sadarbības rezultāts – līdzās Latvijas vēsturnieku komandai, izstāžu sagatavošanu atbalstīja arī “Austrumeiropas Kultūras forums’’ un ’’Herdera Institūts Centrālās un Austrumeiropas vēstures izpētei’’.

Kā par izstādi stāsta Valmieras muzeja vēsturnieks Egils Lūsiņš: „sabiedrībā pastāv uzskats, ka muižas ir daļa no “sliktās pagātnes”, jo tās saistās ar kundzības laikiem, kad latvieši galvenokārt bija kalpi citu tautu kungiem. Izstādē vēlējāmies kliedēt šos uzskatus un parādīt to, ka muižas ir daļa no katras vietas vēstures.”

Izstādes Valmieras muzeja Izstāžu namā būs apskatāmas vēl līdz šī gada beigām, 31. decembrim. Sirsnīgi aicinām visus vācbaltu kultūras un vēstures interesentus doties nelielā izbraucienā uz Valmieru un iepazīties ar līdz šim pirmo šāda mēroga izstādi, kas iepazīstina ar Valmieras novada un Latvijas un Igaunijas muižām. Un līdzīgi kā Ventspilī, arī Valmierā ir sagatavots 2023. gada kalendārs ar muižu namiem. Varbūt kāds no šiem brīnišķīgajiem kalendāriem pavadīs jūs nakamajā gadā!