Uzmanību! Zīle rokā - Ozolmuižā

Ievietots: 2023-01-31 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Janvāris Rīgas vācu kultūras biedrības kolektīvam bijis notikumiem bagāts. Pirmkārt, ar vispusīgām aktivitātēm gan Viesītē, gan Rīgā noslēdzies jauniešu projekts "Labākā zīle - manā rokā!", ko biedrība organizēja sadarbībā ar biedrību "Hopā". Kā atzīmēja viens no aktivitāšu vadītājiem, rakstnieks un grafologs Arvīds Plaudis, "jauniešos ir potenicāls, kuru mums, pieaugušajiem, ir pienākums ieraudzīt un ļaut attīstīt". Projektu finansēja Latvijas valsts budžets, Jaunatnes politikas valsts programma 2022.-2024. gadam, “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

Otrkārt, lai cik zīmīgi nebūtu, no zīles tematikas jauniešu projektā janvārī nokļuvām īstā Ozolmuižā, Limbažu novadā. Šajā Vidzemes pērlē, kurā par spīti okupācijas perioda desmitgadēm ir saglabājies senās vācbaltiešu dzimtas pārstāvja grāfa Mellīna kabineta oriģinālais dizaina iekārtojums, notika biedrības "Pasaules latviešu mūzikas centrs “Vienoti mūzikā”" (viens no dibinātājiem - ievērojamais sabiedriskais darbinieks, filologs Austris Grasis) organizēts pasākums. Tajā ar savu muzikālo sniegumu uzstājās vokāli instrumentālais ansamblis "Morgenrot", augsti novērtējot iniciatīvas, kuras nevalstiskais sektors varētu nākotnē īstenot, lai ne tikai saglabātu un godinātu vācbaltiešu izveidoto ēkas un teritorijas estētiku, bet to piepildītu ar latviešu muzikālā mantojuma bagātībām.

Treškārt, piedaloties aptuveni 90 mazākumtautību skolēniem, norisinājās Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā projekta "Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!" jaunā semestra pasākums Rīgas 34. vidusskolā, kuru ar savu klātbūtni pagodināja Vācijas vēstnieks Latvijā Helta kungs. Trīs pilsētu (Rīga, Jelgava, Ogre) skolēnu komandas prezentēja savus priekšnesumus plakātu, dizaina elementu un video formātā, apgūstot prasmes paust savu viedokli par valsti un demokrātijas procesiem. Kā norādīja viens no aktivitātes mentoriem - dizainers un sociālais aktīvists Martins Levuškāns, "svarīgi ir meklēt savus izpausmes veidus. Rezultāts neizpaliks!". #EEAgrantsLatvia