Vācu ansambļi XXVII Dziesmu svētkos!

Ievietots: 2023-02-28 , Latvijas vācu savienība
Ar lielu prieku un lepnumu sveicam visus trīs vācu mazākumtautības ansambļus – Dobeles Vācu kultūras biedrības vokālo ansambli “Die Lustigen”, Rīgas Vācu kultūras biedrības vokāli instrumentālo ansambli “Morgenrot” und Venspils vācu kultūras biedrības ansambli “Windau” ar dalību un iegūto augsto 1. pakāpi Nacionālā kultūras centra organizētajās skatēs. Iegūtā pakāpe ļauj ansambļiem piedalīties XXXVII Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kas notiks jau šajā vasarā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam.

Vispārējie Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par vienu no būtiskākajiem kultūras notikumiem, varētu pat teikt fenomeniem. Tiem piemīt gan augsta mākslinieciskā, gan emocionālā un nacionālā vērtība, tāpēc vēl jo svarīgāk ir atgādināt, ka šīs tradīcijas sākumi meklējami 19. gs pirmajā pusē, kad Eiropas vācvalodīgajās zemēs aizsākās amatierkoru dziedāšanas svētki. Latvijā sadziedāšanās tradīciju aizsāka vācbaltiešu vīru koru dziedāšanas biedrības. Tā 1836. gada 16. jūnijā Vērmanes dārzā uz kopēju sadziedāšanos pulcējās kori no Rīgas, Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Pērnavas, Tērbatas un Rēveles (Tallinas). Šo sadziedāšanos organizēja “”Die Rigaer Liedertafel”. Vēlāk jau attīstītos tradīcijai tikai organizēti vairāku dienu Baltijas vācu vīru koru dziesmu svētki.

Nacionālajai atmodai pieņemoties spēkā, jau 19. gs. 60tajos gados aktīvi veidojās arī latviešu dziedāšanas biedrības un tika veidoti reģionāli sadziedāšanās svētki. Un jau 1973. gadā no 26.-29. jūnijam Rīgā notika I Vispārējie latviešu dziedāšanas svētki.

Dziedāšanas tradīcija ir viena no tām, kas dziļi sakņojas gan vācu, gan latviešu kultūrā. Tāpēc vēl jo vairāk priecājamies, ka gan pagājušajos, gan arī priekšā esošajos Dziesmu svētkos būs pārstāvētas vācu kultūras biedrības! Paldies visiem aktīvajiem dziedātājiem un nenogurstošajiem ansambļu vadītājiem!