Iepazinām Tukuma novadu

Ievietots: 2023-02-28 , VENTSPILS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Turpinot kalendāru “Lebendige Gutshöfe gestern und heute. Muižas vakar un šodien” izdošanu, Ventspils Vācu kultūras biedrības dalībnieki ar BMI (Vācijas Iekšlietu ministrija) atbalstu aizvadīja trīs lieliskas dienas, ceļojot pa Tukuma novadu. Mēs pabijām Cērē, Lamiņos, Šlokenbekā, Durbē, Kalnmuižā, Vānē, Zantē, Zemītē, Pūrē, Kukšās, Valdeķos un Rūmenē, satikāmies ar uzņēmīgiem, radošiem, labestīgiem, sirsnīgiem un darbīgiem cilvēkiem, ieguvām nepieciešamo informāciju, un kalendārs par Tukuma novada muižām ir sasniedzis interesentus. Projektā ar patiesu interesi piedalījās arī bērni un jaunieši, gūstot labus iespaidus un palīdzot kalendāra veidošanā ar savām fotogrāfijām, kas tapušas braucienu laikā.

17. decembrī Durbes pilī notika 2023.gada kalendāra "Lebendige Gutshöfe gestern und heute. Muižas vakar un šodien" atvēršanas svētki. Mēs dalījāmies ar saviem iespaidiem, esam ļoti pateicīgi visiem jaunajiem sadarbības partneriem. Īpaša pateicība Tukuma muzeja vadītājai Agritai Ozolas kundzei un Durbes pils kolektīvam par svētku norises vietas nodrošināšanu, uzmanību un rūpēm par mums un pārējiem viesiem. Esam ļoti pateicīgi Intai Dišlerei par palīdzību, ieteikumiem. Pasākumu ar skanīgām vācu dziesmām kuplināja Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblis "Windau". Muižu pārstāvji saņēma no mums apsolītos kalendāru eksemplārus. Paldies kolēģiem par mūsu darba atzinīgo vērtējumu, labus vārdus mums veltīja LVS valdes priekšsēdētāja Ilze Garda, LVS vecākā padomniece Aina Balaško, Rīgas Vācu kultūras biedrības priekšsēdētāja Dace Šulmane un LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere.

Nolēmām ar savu pieredzi dalīties un informēt par mūsu gūtajiem iespaidiem arī ventspilniekus. 8.janvārī Ventspils Kultūras centrā ieradās necerēti daudz interesentu. Pastāstījām par Tukuma novada muižās redzēto, parādījām fotogrāfijas visiem uzdāvinājām mūsu jaunos kalendārus. Arī šajā dienā klātesošos ar vācu dziesmām priecēja ansamblis “Windau”.

Esam gandarīti par gūtajiem iespaidiem un zināšanām, kā arī par projekta rezultātu, jo kalendāru daudzi vēlas iegūt savā īpašumā.

Māra Kraule

https://www.facebook.com/photo/?fbid=516209670540729&set=pcb.516211530540543
https://www.facebook.com/photo/?fbid=543821114455748&set=pcb.543822891122237
https://www.facebook.com/photo/?fbid=531318009029895&set=pcb.531327305695632
https://kurzemestv.lv/skats-no-ventspils-09-01-2022/