Labākā zīle = Ziņojums rokā!

Ievietots: 2023-02-28 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Pusgadu ilgušais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētais projekts “Labākā zīle - manā rokā!”, ko īstenoja Rīgas Vācu kultūras biedrība, ir noslēdzies. Šo sešu mēnešu laikā no atsevišķiem jauniešiem mums izdevās izveidot spēcīgu komandu, kas kopīgi apmeklēja jaunas vietas, guva citu pieredzi un izmēģināja sevi jaunās situācijās un lomās. Droši varam apgalvot, ka katram no jauniešiem šis projekts sniedza iespēju labāk iepazīt gan sevi, gan ieraudzīt iespējas ietekmēt vidi ap sevi, arī ar NVO sektora starpniecību. Un esam droši, ka tas nepaliks bez augļiem.

Projekta noslēgumu iezīmē arī Noslēguma ziņojums, kurš tagad uzsāk ceļu pie dzirdīgām ausīm pedagogu, pašvaldības amatpersonu veidolā, lai padziļinātu izpratni par to, kā praktiski mums, pieaugušajiem, pēc iespējas labāk valstiskā līmenī sasniegt mērķi: nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību. Kā uzrunāt minēto mērķa grupu? Kā ieinteresēt un kā MAINĪTIES UZ AUGŠU? Par to var lasīt mūsu projekta Noslēguma ziņojumā, par kura tapšanu izsakām pateicību jaunietim E.Laizānam. Lai runā jaunatne!

Ar projekta Noslēguma ziņojumu varat iepazīties šeit.

Projekta finansējums: “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”. Ietvars - Jaunatnes likuma 6. un 12. pants un Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam.