Kas? Kur? Kad? Tēvzemē

Ievietots: 2020-09-21 , Latvijas vācu savienība
Sekmīgi noritējis LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBAS īstenotais projekts "Kas? Kur? Kad? Tēvzemē" 29. -30.augustā, apvienojot valstiskās vēstures un izziņas ekspedīcijā 50 latviešu un mazākumtautību jauniešus no Liepājas. Projekta sadarbības partneris - "Vācu biedrība" Liepājā.
Jaunieši apmeklēja O.Kalpaka piemiņas muzeju “Airītes”, kā arī sadarbībā ar biedrību „Miera māja” veica nodarbību "Neatkarība kā vērtība". Īpaši atmiņā paliekoša jauniešiem bija aktivitāšu veikšana un nakšņošana Jaunauces muižā. Noritēja solidaritāti veicinošs pasākums/viktorīna “Dibināt un nosargāt savu valsti“, spēle “Integrācijas Alias”. Projekta dalībnieki grupās izstrādāja video materiālus par tematiku “Tēvzemes varoņi”.
Notika saliedējoša aktivitāte “Drosme un asprātība cīņā par Latviju”, kuras ietvaros dalībnieki apmeklēja Ezeri (vēsturiski slaveno Muitas punktu), kā arī piedalījās interaktīvā sadarbības darbnīcā. Priekulē jaunieši guva vispusīgu ieskatu par Latvijas vēsturi laiku lokos, kā arī nozīmīgākajām personām reģiona izveidē. Īpaši svarīga bija dalībnieku savstarpējā integrācija, kā arī latviešu valodas, vēstures un kultūras izziņa gan latviešu, gan mazākumtautību jaunatnei.#jauniesusadarbiba2020
Latvijas Vācu savienības projekts – jauniešu kolokvija “Kas? Kur? Kad? Tēvzemē” (08.2020). Video materiāls “Tēvzemes varoņi".
Paldies projekta komandai, Vācu biedrībai Liepājā (I.Vera) un visiem dalībniekiem!
Foto: A.Rukute, I.Vera, skolniece Valērija Belova (Liedaga vidusskola).
Apstrāde, foto, video, noformējums: A.Čapkovska
Muzikālais pavadījums: ansamblis "Morgenrot"


Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2020.LV/MTSP/02/03