Jauniešu demokrātiskās sadarbības plenērs

Ievietots: 2020-10-01 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
#Jauniesusadarbiba2020 Rīgas vācu kultūras biedrība sadarbībā ar Biedrību pamatskolas "Rīdze" attīstībai veiksmīgi īstenojusi projektu „Jauniešu demokrātiskās sadarbības plenērs”. Pateicoties Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” (SIF) finansējumam, jauniešiem dalība bija bez maksas. Projekta dalībnieki (51 jaunietis) guva izsmeļošu pārskatu par Latvijas vēsturi XX gadsimtā. Tādi temati kā 2.Pasaules kara cīņas, mežabrāļu kustība Latvijā, disidentu liktenis Padomju Savienībā, kā arī Aukstā kara izpausmes deva latviešu un mazākumtautību jauniešiem iespēju novērtēt demokrātiskās valsts un vārda brīvības vērtību mūsdienās. Pasākuma goda viesis bija ievērojamais dzejnieks, domātājs un disidents Valdis Atāls. Īpašu pateicību organizatori izsaka Rīgas 34. vidusskolas kolektīvam un pedagoģei Jeļenai Matjakubovai. Projektā pieredzētais ir būtisks ieguldījums jauniešu cieņai pret valsti un sekmīgu Latvijas vēstures tematikas apguvi izglītības iestādēs.

Paldies projekta komandai un visiem dalībniekiem!
Foto: skolnieks D.Baraņņiks, M.Šulmane, A.Čapkovska.
Apstrāde, foto, video, noformējums: A.Čapkovska
Muzikālais pavadījums: ansamblis "Morgenrot"

Video materiāls “Viņi veltīja sevi dzimtenei"