Apgūstam datorprasmes apmācību ciklā janvārī un februāri

Ievietots: 2021-02-19 , Latvijas vācu savienība
Dobeles Vācu kultūras biedrībā 17.01.2021. sākās tiešsaistesapmācību pirmais cēliens MS Teams vidē par MS Office 365 sniegtajām iespējām. Apmācības vadīja Bc. Datorvadībā un datorzinātnēs Valters Kalvis Vitte. Četrās nodarbībās četru nedēļu garumā Dobeles Vācu kultūras biedrības biedri un sadarbības partneri no vācu kultūras biedrībām Ventspilī un Liepājā apguva Office pamatus Word, Excel un PowerPoint programmās. Mācībās piedalījās 18 biedri un interesenti.

“Bija jāgatavo arī praktiskie darbi un,protams, bija arī mājas darbi. Noskaidrojām, kas mums vēl tik labi nepadodas un ka būs jāmācās arī tālāk”, atzīst apmācību dalībniece un biedrības prezidente Guna Vitte.

Projekts "Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā" tiek īstenots sadarbībā ar biedrību ''Zemgales NVO Centrs''. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem.


Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija līguma ''Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Zemgales plānošanas reģionā'' ietvaros.

Teksta autores: Ieva Vera un Kristina Hižņiakova