Stratēģijas plānošana Dobelē ir sākusies

Ievietots: 2021-02-19 , Latvijas vācu savienība
Sadarbībā ar biedrību ''Zemgales NVO Centrs'' Dobeles Vācu kultūras biedrībā februārī uzsākta stratēģijas plānošana platformā Teams ar eksperti Rasmu Pīpiķi no RA.DU. Zemgales NVO centrs piedāvā trīs pasākumu kopumu, kuru mērķis ir nodrošināt Latvijas mazākumtautību organizāciju spējas veicināt savu attīstību. Darba sesijas iekļauj trīs neatkarīgus pasākumus, kas katrs pats par sevi sniegs iespēju iedziļināties kādā no organizāciju attīstībai nozīmīgām jomām – efektivitātes novērtēšana, organizācijas stratēģija un laba pārvaldība.

Pirmajā nodarbībā 06.02.2021. piedalījās 7 biedrības “Dobeles Vācu kultūras biedrība” biedri, kas kopīgi ieskatījās biedrības darba aizkulisēs un domāja savas biedrības trīs galvenos virzienus un attīstības vīziju – radīt organizācijas attīstības pamatelementus.

Par uzsāktajām norisēm stāsta Guna Vitte: “Diskusijā “Es un DOBELES VĀCU kultūras BIEDRĪBA” katram bija jāpadomā, kāda ir mana vieta/loma biedrībā, ko es varu dot biedrībai. Eksperte novērtēja katra dalībnieka motivācijas intensitāti, uzzinājām – kas ir laba organizācija. Mājās katram dalībniekam būs jāaizpilda anketa par biedrības darbu un jāpadomā, kādi būs 3 galvenie biedrības attīstības virzieni.Tiks izstrādāts biedrības darbības plāns 2 gadiem, skaidra darbības stratēģija, kas ļaus veiksmīgāk piesaistīt jaunus biedrus un aktivizēt jau esošos biedrus.”
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību ''Zemgales NVO Centrs''. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija līguma ''Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Zemgales plānošanas reģionā'' ietvaros.

Sagatavoja Ieva Vera