Mazākumtautību kustību gars!

Ievietots: 2021-02-23 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA īstenojusi aktivitāšu projektu tiešsaistē: Kustību un deju cikls "Mazākumtautību kustību gars!"

Tā ietvaros deju pedagogi dažādu mazākumtautību biedrību pārstāvjiem, kam šobrīd liegtas iespējas apmeklēt nodarbības klātienē, kā arī nav iespēju izkustēties, piedāvā neklātienē apgūt iesācēja līmeņa deju soļus.

Projektā iekļauta 5 tautību DEJU apguve – 1 latviešu deja, 1 vācu deja, 1 slāvu deja, 1 romu (čigānu), 1 indiešu deja. Elementi, kustības, ritms.

SKATIETIES VIDEO UN DEJOJIET LĪDZI!
Deju video pieejami www.verband.lv un Youtube kanālā ŠEIT:


Pateicamies par finansiālo atbalstu biedrībai „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un Latvijas Kultūras ministrijai līguma ,,Atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā Rīgas reģionā” ietvaros.