Jaunieši praktizējas Rīgas Vācu kultūras biedrībā

Ievietots: 2021-03-30 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
2021.gada pavasaris Rīgas Vācu kultūras biedrībā (RVKB) un tās jaunajā Kandavas filiālē "Štempeļu telpa izaugsmei" ir iesācies darbīgi. Komandai pievienojušies četri jaunieši. Rīgā projektu tapšanā un realizācijā palīdzīgu roku sniedz Elīna un Gustavs (projektu asistenti), bet Kandavā – Annija (projektu asistents) un Matīss (saimniecības pārzinis). Visi jaunieši praktizējas, pateicoties NVA ESF projektam „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001.

RVKB palīdz iepazīties ar dažādu projektu organizatorisko pusi, pieteikumu izveidi un informācijas meklēšanu. Tā ir lieliska iespēja piedalīties demokrātiskas, pilsoniskas un līdzatbildīgas sabiedrības attīstībā, izkopt mazākumtautību tradīcijas Latvijā un veicināt to integrāciju. Ar reālu darbību un piemēru sekmējot jauniešu līdzdarbību dažādās sabiedrības jomās, atveram katram no jauniešiem jaunas durvis uz noderīgiem kontaktiem, prasmēm, un vienlaikus dodam iespēju apzināt nevalstiskā sektora darbības daudzveidību.

Praktikante Elīna atzīst: “Man ir liels prieks par iespēju darboties un attīstīt savas iemaņas RVKB. Līdz šim nav nācies strādāt NVO sektorā, bet tagad ir iespēja to iepazīt nedaudz tuvāk un paplašināt savu redzes loku. Tas ir lielisks veids, kā pilnveidoties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Paldies biedrībai par šādu iespēju.”


Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavā jaunā filiāle kopš 2020.gada rudens īsteno projektu "Tieši un laikā" Kandavas skolēniem.

Filiāli ir apmeklējusi un atzinīgi novērtējusi arī Latvijas Vācu savienības ilggadējā priekšsēdētāja, vecākā padomniece Aina Balaško.