Latvijas Vācu savienības kapacitātes stiprināšana – ilgtspēja un kompetence

Ievietots: 2021-03-31 , Latvijas vācu savienība
Lai gan 2021. gads turpinās Covid 19 zīmē, LVS un katrai no mūsu biedrībām tas var kļūt par gadu, kad atskatīties uz paveikto un vērst skatu nākotnē. Ilgtspēja un kompetence – tieši ar šiem uzsvariem esam saņēmuši Sabiedrības Integrācijas fonda finansējumu LVS kapacitātes stiprināšanas projektam, kurš ar virkni svarīgu aktivitāšu pavadīs mūs 2021. gadā.


Šī projekta ietvaros darbosimies trijos virzienos.


- LVS attīstības un stratēģijas izveide 2021. – 2025.

Līdzīgi kā 2017. gadā, arī šajā vasarā ceram tikties divu dienu stratēģijas plānošanas seminārā, lai kopā ar organizāciju vadības eksperti Melāniju Horencu – Pisangu no Vācijas analizētu pagājušo plānošanas periodu un iezīmētu vadlīnijas, un nospraustu mērķus nākamajiem pieciem gadiem. Semināru apmeklēt aicināti pārstāvji no katras biedrības.

- Biedru kompetences stiprināšanas semināri

Jau 2017 gadā veidojot ziņojumu “Latvijas Vācu savienības pārskats par vācu MT NVO darbību Latvijā”, tika iegūta informācija, ka MT NVO ir nepieciešams uzlabot zināšanas par grāmatvedības un lietvedības jautājumiem, kā arī brīvprātīgo iesaisti biedrību darbā. Šis projekts ļauj mums pieskarties tieši šiem aspektiem un jau aprīlī un maijā tiks veidoti divi tiešsaistes semināri, kuros ļoti aicinām pieteikties pēc iespējas plašu dalībnieku loku no visām biedrībām, bet jo īpaši tos biedrību cilvēkus, kuri savā ikdienas biedrību darbā saskaras ar šiem jautājumiem. Semināru tēmas – aprīlī „Finanšu pratība, grāmatvedība un nodokļi mazākumtautību NVO darbībā“ (finanšu eksperts biedrību administrēšanā Linda Miezīte) un maijā “Sociālā uzņēmējdarbība un brīvprātīgo iesaiste MT NVO darbībā” (eksperts Vita Brakovska).

Semināru laikā būs iespēja dalīties ar savu pieredzi, tāpēc aicinām aktīvi iesaistīties ar saviem jautājumiem un situācijām, un redzēt šajos tiešsaistes semināros iespēju gūt praktisku palīdzību biedrības projektu realizācijā.

- LVS komunikācijas uzlabošana

Lai vēl labāk informētu par LVS un mūsu biedrībās notiekošo, vairāki būtiski soļi paredzēti arī šajā virzienā. Vienu no tiem jau droši vien būsiet pamanījuši – turpmāk katru mēnesi par aktuālāko informēsim arī LVS vēstkopā. Līdzās šim jauninājumam plānota LVS mājas lapas modernizācija – aktualizēt mājas lapas saturu un veidot lietotājiem draudzīgu dizainu. Tāpat šogad plānots interviju cikls ar biedrību cilvēkiem, kas ļautu mums labāk iepazīt LVS biedrību “aizkulises” un vienam otru. Un varbūt pamudinātu uz vēl vairāk kopīgām darbībām. Ceram, ka turpmāk vēl biežāk ielūkosieties LVS mājas lapā!

Kā redzat, šis gads LVS un mūsu biedrībām jau ir sācies labi un ar jūsu aktīvu iesaisti un līdzdalību tā arī turpināsies! Un šis īpašais laiks gan nāk ar daudz un sarežģītām problēmām, tomēr vairāk par visu šajā laikā mums katram ir vajadzīgs cilvēcīgs siltums, ko ņemt un dot var ne tikai ģimenē, bet arī stap līdzīgi domājošiem – biedrībā. Uz to arī šogad aicinām – ar labvēlību paraudzīties vienam uz otru un dalīties pieredzē un zināšanās – tas ir biedrību darba ilgtspējas un kompetences pamats!

„Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”