Kultūras ministrijas atbalsts vācu mazākumtautību organizācijām radošām idejām un izaugsmei

Ievietots: 2021-03-31 , Latvijas vācu savienība
2020. gada nogalē reģionālie NVO centri guva Kultūras ministrijas atbalstu veicināt reģionu mazākumtautību organizāciju darbību. Kā rezultātā Latvijas Vācu savienības biedrības Rīgā, Liepājā, Dobelē un Ventspilī veiksmīgi piedalījās reģionālajos projektu konkursos un spēja realizēt vairākas radošas un praktiskas idejas, organizēt apmācības biedrību biedriem, kā arī uzlabot biedrību materiāltehnisko bāzi.

Vācu biedrību vadītāji un aktīvisti piedalījās arī NVO centru organizētajās apmācībās tiešsaistē un uzlaboja savas zināšanas par organizāciju attīstību un darbības plānošanu, labas pārvaldības pamatiem, komunikāciju un digitālajiem rīkiem, kā arī guva praktiskus padomus profesionālās izdegšanas novēršanai Covid-19 radītajos apstākļos. Dobeles Vācu biedrība sadarbībā ar eksperti Rasmu Pīpiķi uzsāka arī darbu pie biedrības stratēģijas un attīstības vīzijas.

LVS ar Valmieras novada fonda atbalstu tiešsaistē organizēja divas vēstures lekcijas par slaveniem vācbaltiešiem Valmierā. Lektore un vēsturniece Liene Rokpelne pateicoties šai iniciatīvai ir kļuvusi par LVS vēstnieci Valmieras novadā un arī šajā gadā tiek plānots turpinājums izzinošajām lekcijām par vācbaltiešu tēmu Valmieras reģionā. Tāpat ar Valmieras novada fonda atbalstu LVS pirmo reizi organizēja sadziedāšanos tiešsaistē “Weihnachtssingen – Ziemassvētku sadziedāšanās ar Jöran Steinhauer”, kas guva ļoti plašu atsaucību.

Dobeles Vācu kultūras biedrība ar Zemgales NVO centra atbalstu saviem biedriem un citām mazākumtautību organizācijām 2021.gada janvārī un februārī organizēja apmācības par MS Office 365. Četru nodarbību ciklā lektors, IT speciālists Valers Kalvis Vitte uzlaboja dalībnieku prasmes tādās programmās kā Word, Excel un PowerPoint.

Rīgas Vācu kultūras biedrība savās aktivitātēs bija radoša un ar Zemgales NVO centra atbalstu īstenoja projektu “Kustību un deju cikls ”Mazākumtautību kustību gars!””, kur ar īpaši veidotiem deju video ir iespējams apgūt latviešu, vācu, slāvu, romu un indiešu deju. Tāpat Rīgas Vācu kultūras biedrība īstenoja biedrības komandas stiprināšanas ciklu “Komunikācijas prasmes stresainos apstākļos” kopīgi ar lektoru un pārmaiņu treneri Artūru Šulcu.

Biedrības Latvijas Vācu savienība, Dobeles Vācu kultūras biedrība, Ventspils Vācu kultūras biedrība, Vācu biedrība (Liepājā), Rīgas Vācu kultūras biedrība savas darbības veicināšanai atbalsta pasākuma ietvaros saņēma atbalstu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.

Biedrības Latvijas Vācu savienība ar Zemgales NVO centra atbalstu un Ventspils Vācu kultūras biedrība ar Kurzemes NVO centra atbalstu izveidoja bukletus par biedrību darbību.


Pateicamies par finansiālo atbalstu Kultūras ministrijai, Zemgales NVO centram, Valmieras novada fondam, Kurzemes NVO centram.