Kandavā - vienmēr “Tieši un laikā!”

Ievietots: 2021-04-21 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Aprīlī turpinās Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāles īstenotais projekts skolēniem “Izaugsmes prakses cikls Kandavā “Tieši un laikā!””. Trīs nedēļas nogales notiek pilnas dienas nodarbības ārtelpās- pilsētas vidē. Projekta dalībnieki (Kandavā dzīvojoši 5.-9.klašu skolēni) pieredzējušu pedagogu vadībā izzina sevi, stiprina spēju un prasmes mobilizēties mācību apguvei. Kāds atklāja sevī talantu disku golfā, kāds pirmo reizi izstaigāja Čužu purva taku, bet kāds uzzināja, ko nozīmē "runāt caur puķēm". Projekta dalībnieki varonīgi cēlās nedēļas nogales rītos, lai jau 9.00 būtu "uz strīpas".

Projekta līg.Nr. 5-29/161, tas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.