Izaugsmes prakses cikls Cēsīs “Spert soli nākotnei

Ievietots: 2021-04-27 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Ar katru apstiprināto dalībnieku projekta komanda sazināsies personīgi!
LŪDZAM pieteikties ATBILDĪGI - jauniešiem ir jāapmeklē VISAS NODARBĪBAS (izņemot attaisnojošus iemeslus). Notiks interesantas aktivitātes profesionālu pedagogu vadībā. Pieteikums dalībai nozīmē, ka tiek dota atļauja bērnu fotografēt projekta publicitātes vajadzībām un atskaitēm. PIETEIKTIES ŠEIT

Organizators: Rīgas Vācu kultūras biedrība.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).