LVS semināru cikls jauniešiem “Digital 2021”

Ievietots: 2021-05-19 , VENTSPILS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Darbs ar jauniešiem un jauniešu darbs biedrībās vienmēr bijis īpaši nozīmīgs gan biedrībās, gan Latvijas Vācu savienībā. Arī pašlaik notiek vairāki projekti, kuri domāti mūsu biedrību jauniešiem, lai satiktos un padziļinātu savas zināšanas gan par biedrību darbu, gan Vāciju un vācisko, tai skaitā apgūtu vācu valodu. Šajos projektos mīļi aicināti piedalīties arī jaunieši, kuri vēl nav biedrību biedri, bet kurus interesē vāciskais un/vai darbošanās vācu mazākumtautību biedrībās. Aiciniet savus draugus, bērnus, mazbērnus vai citus aktīvus jaunus cilvēkus – zināšanas par Vāciju un vācu valodas prasmes noderēs katram jaunam cilvēkam. Un tuvāk par pašlaik notiekošajiem projektiem:

LVS semināru cikls jauniešiem “Digital 2021”
Šā projekta ievaros notiks 9 tiešsaistes semināri jauniešiem par dažādām ar mazākumtautību biedrību darbu saistītām tēmām, kā arī par tēmām, kas saistītas ar Vāciju un vācisko. Semināri notiek vācu valodā. Izvēloties tēmas īpaši domāts par to, lai tās būtu jauniešiem gan aktuālas un noderīgas, gan interesantas, kā piemēram:

- kā veidot un īstenot projektus,
- brīvprātīgo iesaiste biedrību darbā,
- kā strādā žurnālisti Latvijā un Vācijā,
- jauniešiem pieejamās apmaiņas programmas ar Vāciju un daudzas citas.

Pirmais šī cikla seminārs veiksmīgi notika jau 6. maijā un tajā piedalījās 25 jaunieši. Semināra lektors Benedikts Brauns stāstīja par savu pieredzi darbā ar brīvprātīgajiem biedrībās gan Latvijā, gan Vācijā. Tā kā šis projekts ir tikko sācies un turpināsies vēl līdz šī gada decembrim, tad visi interesenti ir laipni gaidīti pieteikties un piedalīties. Piedalīties var ne tikai jaunieši, bet arī visi, kurus interesē jauniešu darbs biedrībās. Tuvāka informācija un pieteikšanās šeit: https://ej.uz/8puy

Nākamā šī projekta tiešsaistes tikšanās jau 27. maijā plkst 18.00, kad LVS valdes priekšsēdētāja Ilze Garda stāstīs par nevalstisko organizāciju darbu un struktūrām Latvijā, īpaši izceļot jauniešu darbu un darbu priekš jauniešiem. Uz tikšanos!

Vācu valodas tiešsaistes kurss
Ventspils vācu kultūras biedrība piedāvā tiešsaistes vācu valodas kursu jauniešiem (no 13 gadu vecuma). Pietiekties var visi jaunieši, jo kurss notiks divās grupās – dalībniekiem ar priekšzināšanām un dalībniekiem, kuri tikai uzsāk vācu valodas apmācību. Katra grupa tiešsaistē tiksies divas reizes mēnesī.

Visi intersenti mīļi aicināti rakstīt Ventspils Vācu kultūras biedrības vadītājai Marai Kraulei – kraule7@inbox.lv !