Pieejami konferences “Baltija un svešas varas” video ieraksti

Ievietots: 2021-05-19 , Latvijas vācu savienība
2020. gada nogalē, no 20. līdz 22. novembrim, Darmštates Vācbaltu namā norisinājās Mare Balticum un Dītriha A. Lēbera jauno pētnieku stipendijas fonda kopēji rīkotā konference “Baltija un svešas varas”. Koronas situācijas dēļ, konference šoreiz notika tiešsaistē un tagad, pēc rūpīgas video apstrādes, visi konferences sveicienu vārdi un referāti ir interesentiem pieejami šeit:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7hZSpsPDv_yRfR0_n4YbceXez3Es-5MG

Ļoti aicinām visus, bet jo īpaši vēstures interesentus pievērst uzmanību šiem video, ne tikai tāpēc, ka tie ir tematiski ļoti dažādi un piedāvā jaunu un svaigu skatījumu uz Baltijas reģiona sarežģītākajiem vēstures posmiem un notikumiem, bet arī pievērst uzmanību referentiem, kas ir pašlaik jaunie un vadošie Baltijas vēstures pētnieki Vācijā un Baltijas valstīs.

Esam arī lepni un priecīgi starp referentiem sveikt Lieni Rokpelni, Valmieras muzeja vadošo pētnieci kā arī LVS vēstnesi Vidzemes novadā, ar kuru mums ir izveidojusies auglīga sadarbība. Liene Rokpelne piedalās konferencē ar referātu – “Trīs varas: Otrā pasaules kara beigas Valmierā”.