Uz pareizām sliedēm

Ievietots: 2021-05-25 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Rīgas Vācu kultūras biedrība 2021. gada jūnijā AICINA Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 5. - 8.klašu audzēkņus piedalīties Saulkrastu aktivitāšu ciklā “Uz pareizām sliedēm”.

SAULKRASTOS - 1., 2., 3., 4. un 7.jūnijā
ZVEJNIEKCIEMĀ - 8., 9., 10., 11. UN 14.jūnijā.
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 31.MAIJAM (telefons 29995715), pieteikuma anketa ŠEIT

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”