Ventspils vācu kultūras biedrības aktuālie projekti

Ievietots: 2021-06-17 , VENTSPILS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Aicinām atbalstīt Ventspils Vācu biedrību!

Ventspils Vācu kultūras biedrība 2021.gadā īstenos vairākus projektus, kurus finansiāli atbalsta Vācijas Iekšlietu ministrija ( Bundesministerium des Innern, fuer Bau und Heimat)

1. Projekts Deutschunterricht für Jugendliche der DMI in Lettland – Digital

2021. gada 1.maijā uzsākts projekts “Vācu valodas apmācība vācu mazākumtautības jauniešiem Latvijā. Projektā iesaistījušies jaunieši no Rīgas, Daugavpils, Dobeles, Liepājas, Ventspils. Digitālas vācu valodas apmācības jauniešiem notiks līdz 2021.gada 31.decembrim.

2. Projekts Digitaler Wettbewerb “Lerne Deutschland kennen!”. Līdz 2021.gada 10.jūlijam aicinām pieteikties digitālam konkursam “Iepazīsti Vāciju”, aizpildot pieteikšanās anketu

https://forms.gle/nexwxVtcDvSBp8Ci8

Konkursā aicināti piedalīties dalībnieki no visām Vācu biedrībām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Konkursa dalībnieki saņems jautājumus par Vācijas ģeogrāfiju, saimniecību, valsts pārvaldi, tradīcijām, tērpiem, svētkiem, ēdieniem, pilsētām, arhitektūru, apskates objektiem.

Konkurss digitāli notiks 14. un 21. jūlijā plkst. 18.00. Katrā no šīm dienām divu stundu laikā dalībnieki sniegs atbildes uz jautājumiem par piecām tēmām. Visi dalībnieki saņems Pateicības par piedalīšanos konkursā, uzvarētāji iegūs pārsteiguma balvas.

3. Projekts Kalender 2022 “ Lebendige Gutshöfe - gestern und heute” „Muižas – vakar un šodien“

Esam saņēmuši atbalstu projektam “Muižas - vakar un šodien”, līdz ar to varam turpināt kalendāru izdošanu par muižām, kurās arī šobrīd valda rosība. Tāpat kā 2020. gadā viesosimies 12 muižās, esam izvēlējušies muižas Kuldīgas novadā, kur darbojas skolas, muzeji, viesu nami, pašvaldības iestādes. Projekta dalībnieki fotografēs muižas, meklēs vēsturisko informāciju un projekta rezultāts būs informatīvs kalendārs 2022.gadam

4. Projekts Fotowettbewerb “Deutsche Spuren in Kurland entdecken”.

Fotokonkursā „Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē“ aicinām piedalīties ikvienu dalībnieku, kurš apceļo Kurzemi un iepazīst vācu vēsturi šajā novadā, īpaši Ventspils un Liepājas Vācu biedrību pārstāvjus.
Dažādu profesiju pārstāvji Latvijā bija vācieši, vēl tagad ir saglabājušās celtnes, kas vēsta par viņu darbu: dzirnavas, aptiekas, doktorāti, klētis, fabrikas, ķieģeļu cepļi, brūži u.c. Projekta dalībnieku uzdevums ir fotografēt šos vēsturiskos objektus, sagatavot informāciju un fotogrāfijas iesniegt projekta koordinatoriem. Labākās 16 fotogrāfijas izmantosim pasta kartiņu izgatavošanai, lai popularizētu vāciešu veikumu Kurzemē.

Ar cieņu
Māra Kraule
Ventspils Vācu kultūras biedrības priekšsēdētāja