Projekts „Uz pareizām sliedēm“

Ievietots: 2021-06-17 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Saulkrastu un Zvejniekciema skolēniem 2021.gada vasaras sākumā bija iespēja iepazīties ar Rīgas Vācu kultūras biedrību projektā “Uz pareizām sliedēm”!

Divu nedēļu garumā Rīgas Vācu kultūras biedrība piedāvāja izzinošas un personības izaugsmi veicinošas nodarbības. Biedrība projekta īstenošanā piesaistīja augstākās raudzes profesionāļus no mūzikas, psiholoģijas, prāta spēļu, biznesa, pedagoģijas un teātra mākslas jomām. Kā varēja secināt projekta noslēgumā, jaunieši būtu labprāt turpinājuši ar projekta komandu pavadīt vai visu vasaru! Tas ir labākais kompliments no mūsdienu jaunatnes, jo nodarbībās mobilie telefoni netika izmantoti! Projekta sadarbības partneris: Saulkrastu vidusskola.

Bezmaksas dalība projektā skolēniem tika piedāvāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.