Latvijas Vācu savienības darbība NVO interešu aizstāvības jomā

Ievietots: 2021-06-17 , Latvijas vācu savienība
Latvijas Vācu savienība projekta “Latvijas Vācu savienības kapacitātes stiprināšana – ilgtspēja un kompetence” ietvaros, ko LVS īsteno ar SIF NVO fonda atbalstu, jūnijā īstenoja divus nozīmīgas aktivitātes mazākumtautību NVO interešu aizstāvības jomā.

LVS valdes priekšsēdētāja un KM Mazākumtautību NVO pārstāvju konsutlatīvās komitejas pārstāve Ilze Garda kopīgi ar pārējiem komitejas dalībniekiem 11.jūnijā tiešsaistē tikās ar Eiropas Drošības un sadarbības oranizācijas (EDSO) Augsto komisāru nacionālo minoritāšu jautājumos Kairatu Abdrakhmanovu un apsprieda mazākumtautību līdzdalības jautājumus Latvijā. I.Garda informēja EDSO Augsto komisāru par LVS darbību, aktualitātēm un labās prakses piemēriem, tajā skaitā par uzsākto kursu demokrātijas stiprināšanā Latvijā, īstenojot projektu “Demokrātijas kompetenču inkubators” ar Aktīvo Iedzīvotāju fonda atbalstu.

16.jūnijā LVS nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Finanšu ministram Jānim Reiram, Labklājības ministram Gatim Eglītim ar aicinājumu veikt grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Vēstulē izklāstīta gaidāmās reformas nelabvēlīgā ietekme uz nevalstisko sektoru un maznodrošinātajiem. Ar vēstules saturu var iepazīties šeit.