Drošība un siltums

Ievietots: 2021-07-26 , DOBELES VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
Realizējot projektu laika posmā 01.04.2021.-30.07.2021. "Drošība un siltums" tika nozāģēti bīstamie un nokaltušie koki pie kāpnēm. Tika iegādāta malka biedrības mājas apkures sezonai, organizētas talkas, veikta ugundzēšamo aparātu atkārtota uzpilde, viena ugunsdzēšamā aparāta iegāde un centrālās apkures skursteņa tīrīšana.

Lai netiktu apdraudēta cilvēku drošība ir nepieciešams nozāģēt 3 bīstamos kokus. Koku novērtēšanai uzaicinājām arboristu firmu “Kokkopis Vitkovskis” SIA BLK SERVISS, kura pēc teritorijas apsekošanas ieteica kokus nozāģēt. Firma veica arī koku zāģēšanas darbus. Nozāģētie koki tiks izlietoti malkai , biedrības apkurei. Bīstamie koki atrodas cieši līdzās kāpnēm, kuras ved uz Bērzes upi. Kāpnes ir publiski pieejamas un tās izmanto pilsētas iedzīvotāji.

Projekts tika realizēts pateicoties Dobeles novada pašvaldības projektam "Finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā".