Ventspils Vācu kultūras biedrības projekts Fotowettbewerb “Deutsche Spuren in Kurland entdecken”

Ievietots: 2021-07-29 , DEUTSCHER KULTURVEREIN VENTSPILS
Fotokonkursā „Pa vācu vēstures pēdām Kurzemē“ aicinām piedalīties ikvienu dalībnieku, kurš apceļo Kurzemi un iepazīst vācu vēsturi šajā novadā, īpaši Ventspils un Liepājas Vācu biedrību pārstāvjus.
Dažādu profesiju pārstāvji Latvijā bija vācieši, vēl tagad ir saglabājušās celtnes, kas vēsta par viņu darbu: dzirnavas, aptiekas, doktorāti, klētis, kūtis, fabrikas, ķieģeļu cepļi, brūži u.c. Projekta dalībnieku uzdevums ir fotografēt šos vēsturiskos objektus, sagatavot nelielu informāciju par šiem objektiem, pastāstot, kas tur atradās kādreiz, kas tur atrodas pašreiz.
Fotogrāfijas un informāciju lūdzu sūtīt uz e pastu kraule7@inbox.lv līdz 2021.gada 25.augustam.
Labākās 16 fotogrāfijas izmantosim pasta kartiņu izgatavošanai, lai popularizētu vāciešu veikumu Kurzemē.
Projektu atbalsta Vācijas Iekšlietu ministrija.