Uz pareizām sliedēm

Ievietots: 2021-08-31 , RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA
RUDENĪ NOTIKS JAUNIEŠU PROJEKTS RĪGAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM

Rīgas Vācu kultūras biedrība un sadarbības partneris Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola oktobrī organizēs jauniešu projektu.
AICINĀM PIETEIKTIES ŠEIT

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”