Sirsnīgi sveicam Ainu Balaško ar Īpašo Atzinības rakstu

Ievietots: 2021-08-31 , Latvijas vācu savienība
2021. gada 14. augusta Latvijas Mazākumtautību festivāls “Zeme zied” Jelgavā vāciešiem ieies vēsturē ar ļoti īpašu notikumu, jo vācietības dzinējspēks Latvijā, mazākumtautību eksperte, Rīgas Vācu kultūras biedrības un Latvijas Vācu savienības dibinātāja un padomniece Aina Edīte Balaško saņēma īpašo LR Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanā un saliedētas sabiedrības veidošanā, ko pasniedza Kultūras ministrs Nauris Puntulis, piedaloties Vācijas Federatīvās Republikas vēstniekam Latvijā Kristianam Heltam un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktotei Signei Pujātei.

Sabiedrības integrācijas jomā Aina Balaško darbojas jau kopš 1993.gada, kad Tieslietu ministrijā tika izveidota Nacionālo lietu nodaļa, kurā Aina Balaško bija nodaļas vadītāja. Līdz 2008.gadam Aina strādāja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Mazākumtautību lietu departamentā, vienlaikus aktīvi darbojoties vācu mazākumtautības Rīgas Vācu kultūras biedrības izveidē un attīstībā un vēlāk dibinot un vadot arī Latvijas Vācu savienību.

Līdzās darbībai vācu mazākumtautības laukā, Aina Balaško kā ilggadēja Mazākumtautību nevalstisko organizāciju konsultatīvās komitejas locekle ir regulāri sniegusi savu redzējumu par mazākumtautību līdzdalību gan integrācijas politikas attīstībai, gan atbalstot Latvijas pozīciju straptautisku organizāciju ekspertu vizītēs. Tāpat Aina Balaško ir aktīvi atbalstījusi citu mazākumtautību biedrību attīstību, arī darbojoties Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā.

Šī ir tikai neliela daļa no Ainas Balaško oficiālajiem darbības virzieniem, bet visiem, kas viņu pazīst, ir zināms, ka Ainas neizsīkstošais spēks un ticība vācu mazākumtautības darbam ir ļāvis tam kļūt par to, kas tas šodien ir. Ainas Balaško dzīves gudrais un labvēlīgais redzējums ir nolīdzinājis ne tikai ārējus šķēršļus un radis biedrbībām un Savienībai daudz draugu un atbalstītāju, bet arī iekšienē palīdzējis nogludināt domstarpības un vienoties vienam mērķim – kopīgi kopt vācu kultūras mantojumu un vācisko identitāti Latvijā.

Esam priecīgi un no sirds lepni kopā ar Ainu Balaško, ka šis viņas sirds darbs un misija ir saredzēta un novērtēta! Kā savā sveicienā raksta Bernhards Gaida, AGDM FUEN (Eiropas tautību federālās savienības, Vācu mazākumtautības darba grupas) preses sekretārs, šis apbalvojums, kas apliecina, ka Ainas Balaško darbu atzīst ne tikai citi mazākumtautību kustības biedri, bet arī Latvijas un Vācijas valdības, ir svarīga atzinība gan Ainai Balaško personīgi, gan tam pāri arī visai vācu mazākumtautību kustībai un tās darbiniekiem Latvijā un ārpus tās. Paldies, Aina, par Tavu neizsīkstošo enerģiju, dzīves sparu, vienmēr svaigo skatu, pieredzes bagātību un savu gatavību tajā visā dalīties!